Bez kategorii

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W OKRESIE PANDEMII

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców, które z jednej […]

Komunikat Szpitala Powiatowego w Limanowej

Szpital Powiatowy w Limanowej informuje, ze w nocy z 30 na 31 marca br. na Oddziale Wewnętrznym zmarła 86 – letnia pacjentka, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem. Pacjentka była osobą po udarze mózgu, cierpiącą na […]

Limanowscy policjanci kontrolują osoby poddane kwarantannie

W związku z epidemią koronawirusa policjanci kontrolują mieszkańców powiatu limanowskiego objętych kwarantanną.Funkcjonariusze codziennie sprawdzają osobiście, czy te osoby na pewno nie opuszczają swoich mieszkań. Kontrola takiej osoby odbywa się za pośrednictwem telefonu z odległości umożliwiającej potwierdzenie […]

Komunikaty dla geodetów

Komunikat nr 1 z dnia 03.04.2020: Informuję, że firma Geomatyka-Kraków s.c. – dostawca oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Starostwa Powiatowego, udostępniła na czas trwania pandemii wirusa COVID-19  portale internetowe pozwalające na […]

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej strzegą porządku na przejściach granicznych w Małopolsce

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID – 19, od północy z 14/15 marca br. granice ze Słowacją zostały zamknięte. W Małopolsce  ruch pojazdów odbywa się jedynie przez czynne przejście graniczne w Chyżnem, […]