Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Dofinansowanie z budżetu państwa

W Łukowicy będzie modernizowana droga powiatowa

4 kwiecień 2024 r. 4 kwietnia br. przekazany został firmie ZIBUD Kamienicy plac budowy pod wykonanie zadania drogowego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1610K Świdnik – Limanowa w km od 4+006 do km 5+498 w […]

Odbiór wyremontowanych dróg powiatowych i szlaku turystycznego na Mogielicę

2 października 2023 r. przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego dokonali odbioru remontowanych odcinków dróg i szlaku turystycznego na Mogielicę wykonanych w ramach inwestycji finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – na […]

Powiat Limanowski otrzymał prawie 3 mln zł na remont zabytków

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała wyniki naboru 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z łącznej puli krajowej przekraczającej 1,8 mld zł powiat limanowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 953 975,63. Zadania realizowane przez Powiat Limanowski […]

Oficjalne otwarcie boisk sportowych w Mszanie Dolnej

20 kwietnia 2023 r. odbyło się otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej. W uroczystości uczestniczyli: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego […]

Dofinansowanie z budżetu państwa: E-usługi w informacji przestrzennej

Powiat Limanowski realizuje projekt nr : RPMP.02.01.04-12-0075/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w Informacji Przestrzennej, pod […]

Dofinansowanie z budżetu państwa: digitalizacja map analogowych PZGiK

  „Digitalizacja map analogowych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” Wartość dofinansowania: 129 950,00 zł – dotacja celowa Wojewody Małopolskiego   Całkowita wartość zadania: 129 950,00 zł   Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa Wojewody Małopolskiego dla powiatu limanowskiego […]

Skip to content