Ogłoszenia

Powstanie 10 przejść dla pieszych na terenie powiatu limanowskiego

W piątek 29 października br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się oficjalne podpisanie umów na budowę i przebudowę łącznie 10 przejść dla pieszych na terenie powiatu limanowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W […]

Zespół „Mali Łętowianie” wystąpił z oprawą muzyczną mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz zwiedził Stolicę Polski

17 października br. dziecięcy zespół muzyczny z powiatu limanowskiego – „Mali Łętowianie” na zaproszenie proboszcza Parafii Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ks. Tadeusza Aleksandrowicza zaśpiewał i zagrał podczas mszy świętej transmitowanej w telewizji Polsat Rodzina. […]

Obchody święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Tarnowie

22 października 2021 w Tarnowie odbyła się uroczystość święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, upamiętniającego wprowadzenie  Tymczasowej Ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Dokument z 27 października 1918 roku powoływał do życia Komendy Uzupełnień, które były […]

Muzycy zespołu regionalnego „Spod Kicek” wyróżnieni honorowymi odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” podczas VII Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu.

Do 22 października potrwa VII Kongres Kultury Regionów rozpoczęty 19 listopada br. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Podczas uroczystej gali inauguracyjnej, którą poprowadzili: Małgorzata Broda (dyrektor Oddziału Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Uchwałą nr 916/21 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2021 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia […]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Uchwałą nr 917/21 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 19 października 2021 r. Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji […]

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 20.10.2021r. do dnia 10.11.2021r. został wywieszony wykaz […]

Ogłaszamy konkurs z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca!

Z okazji przypadającego na dzień 16 października Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca ogłaszamy dzisiaj konkurs, który ma na celu utrwalić podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej i pierwszej pomocy.  Konkurs przeprowadzony będzie na Facebooku. Polegać […]

Skip to content