Ogłoszenia

Dofinansowanie na remont i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w okresie od lipca do grudnia 2021 r. realizuje zadanie pn. „Wyremontowanie i wyposażenie lokalu Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach budżetu Wojewody Małopolskiego […]

Zaproszenie do udziału w grze terenowej

Wójt oraz Rada Gminy Tymbark zapraszają do udziału w zespołowej grze terenowej  pn. „Odkryj skarby Tymbarku ze smartfonem” . Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 21. 08 br. o godzinie 10:00 na rynku w Tymbarku. Zapisy […]

Ogłoszenie

Starosta Limanowski ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łostówce gmina Mszana Dolna oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 526/1 o pow. 0,12 ha, objęta księgą wieczystą NS2L/00023261/8 i nr […]

Informacja dotycząca utrudnień w Ruchu Drogowym

Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiły kontynuowanie prac związanych z położeniem nawierzchni bitumicznych ( warstwa ścieralna ) całą szerokością jezdni  odcinku drogi powiatowej nr 1579 relacji Siekierczyna – Naszacowice w miejscowości Przyszowa Starosta […]

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  zaprasza osoby z niepełnosprawnością, wyłącznie leżące bądź leżące i okresowo poruszające się na wózku inwalidzkim oraz posiadające orzeczenie o znacznym bądź  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  osoby do 16 roku życia  […]

Zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Poręba Wielka – Koninki

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 2 sierpnia 2021 r. z wodociągu lokalnego Poręba Wielka – Koninki, zaopatrującego Ośrodek Wypoczynkowy „Ostoja Górska”, Poręba Wielka – Koninki 251, 34-735 Niedźwiedź Państwowy […]

Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Przyszowa

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 30 lipca 2021 r. z wodociągu wiejskiego Przyszowa I – punkt poboru: sieć – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przyszowej, 34 – 604 Przyszowa […]

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym [Aktualizacja]

Starosta Limanowski uprzejmie informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznych (warstwa ścieralna) całą szerokością jezdni w dniach od 03 do 04 sierpnia 2021 r. (wtorek, środa) w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi […]

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zawyją syreny alarmowe

W  niedzielę 1 sierpnia 2021 roku,  ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wyemitowany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (modulowany dźwięk […]

Skip to content