Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Ogłoszenia

Zawiadomienie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

23 listopada 2023 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zawiadamia się, że 20 listopada 2023 r. Starosta Limanowski wydał decyzję, znak: GN.6821.79.2023, o […]

Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi działalność

22 listopada 2023 r. Od października na terenie Szpitala Powiatowego w Limanowej prowadzi działalność Centrum Zdrowia Psychicznego dla powiatu limanowskiego (CZP). Centrum jest prowadzone przez spółkę Medi-Li-Norm i jest miejscem, które zapewnia natychmiastową, kompleksową i […]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

22 listopada 2023 r. Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Skrzydlna, […]

Starosta Limanowski wyróżniony za zasługi dla bezpieczeństwa na drogach w Małopolsce

22 listopada 2023 21 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyły się obrady Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obradom przewodniczył Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, który pełni funkcję przewodniczącego MWRBRD. Podczas obrad statuetkę […]

Skip to content