Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Inwestycje

Wizytacja inwestycji drogowych

W dniu dzisiejszym Starosta Mieczysław Uryga wraz z członkiem Zarządu Powiatu Wojciechem Włodarczykiem oraz Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Markiem Urbańskim, wizytowali postęp robót drogowych realizowanych na dwóch odcinkach dróg powiatowych. Wizytacja inwestycji drogowych była okazją […]

Zakończył się remont przepustu sklepionego w miejscowości Stara Wieś

Dzisiaj odbył się odbiór remontu przepustu kamiennego sklepionego w miejscowości Stara Wieś osiedle Pożary, w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica. W ramach prac zostało wykonane zabezpieczenie fundamentów przepustu. Wykonano obustronne stożki […]

Kolejna umowa na przebudowę drogi powiatowej podpisana

14 lipca br. została podpisana z Wykonawcą umowa na przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w m. Łostówka (gmina Mszana Dolna) oraz w m. Wilczyce (gmina Dobra). Wykonawcą inwestycji […]

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1613 K Zamieście – Słopnice – Zalesie

Informujemy, że w związku z planowanymi robotami drogowymi związanymi z wykonaniem nawierzchni asfaltowej drogi całą szerokością jezdni w dniach 13 – 17 lipca 2020 r. w godz. 8:00 – 20:00, nastąpi zamknięcie drogi powiatowej  nr […]

Przebudujemy obiekt mostowy w centrum Przyszowej!

Powiat Limanowski zarządza 266 km dróg, w tym 78 mostami. W każdym roku realizuje zadania w zakresie modernizacji ciągów komunikacyjnych. Pieniądze na inwestycje pozyskuje ze wszystkich możliwych zewnętrznych programów finansowania. W bieżącym roku powiat podjął […]

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1609 K relacji Limanowa- Kamienica

Informujemy, że w dniach od 8 do 11 lipca (środa, czwartek, piątek, sobota) w godzinach 08:00 do 20:00 planuje się zamknięcie drogi powiatowej nr 1609 relacji Limanowa – Kamienica w km od 7+441,00 do 11+ […]

Poprawimy komfort pieszych!

Powiat Limanowski już wkrótce rozpocznie kontynuację II etapu prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka -Kasina Wielka w miejscowości Kasinka Mała.   W ramach planowanych prac zostanie wykonany chodnik wraz […]

Prace drogowe postępują!

Trwają prace związane z położeniem nowej nawierzchni  asfaltowej na drodze powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś i Roztoka, na odcinku trasy Samochodowego Wyścigu Górskiego – Przełęcz pod Ostrą na długości 3,6 […]

Inwestycje drogowe w Powiecie Limanowskim

Inwestycje drogowe są jednym z najbardziej kosztownych zadań jakie stoją przed samorządem powiatowym. Powiat Limanowski skutecznie realizuje planowane zamierzenia dotyczące infrastruktury drogowej. Potrzeby modernizacyjne dróg w naszym Powiecie są duże, niemniej jednak możemy pochwalić się, […]

Skip to content