Zakończyła się przebudowa obiektu mostowego w m. Przyszowa

ODBIÓR PRZEBUDOWANEGO MOSTU WŚRÓD OBECNYCH POSEŁ NA SEJM WIESŁAW JANCZYK, STAROSTA LIMANOWSKI, WÓJT GMINY ŁUKOWICA

Dzisiaj odbył się odbiór techniczny inwestycji, w ramach której przebudowano obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa.

W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, członek Zarządy Powiatu Wojciech Włodarczyk, radni powiatowi, Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski wraz z radnymi gminnymi, dyrektor PZD Marek Urbański oraz przedstawiciele Wykonawcy i inspektor nadzoru.

Zakres przedmiotowego zadania obejmował przebudowę obiektu mostowego z podniesieniem obciążenia do 40 ton, wykonanie odcinkowej przebudowy dogi powiatowej  na odcinku ok. 746 mb wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6mb oraz wykonanie chodnika, zatoki autobusowej oraz oświetlenia ulicznego.

Na realizację niniejszej inwestycji Powiat Limanowski pozyskał 50% dofinansowania ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Wartość inwestycji, to 2 963 490,76 zł. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Łukowica. Wykonawcą inwestycji była firma ZIBUD Sp. z o. o. z Kamienicy.

Widok na przebudowany most. W tle kościół.

Widok na nową nawierzchie asfaltową na nowym moście.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content