Zlikwidowano zagrożenie przejezdności w miejscowości Szyk

Widok na nową asfaltową poszerzoną jezdnię wraz z poszerzeniem na łuku drogi i poboczem

W ostatnich dniach w obecności Starosty Limanowskiego i Radnych Powiatowych, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wykonawcy, dokonano odbioru  wykonanych robót drogowych związanych z likwidacją uciążliwego zawężenia na łuku drogi powiatowej Limanowa-Szyk-Mstów w miejscowości Szyk gm. Jodłownik.

Zakres robót w ramach zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa -Szyk-Mstów w km 11+332,75 do 11+479,90 w miejscowości Szyk wraz z rozbudową przepustu nr K00161800005 w km 11+374” obejmował:

– przebudowę i wydłużenie istniejącego przepustu łukowego, sklepionego kamiennie poprzez zastosowanie systemu „tubosider”

–  poszerzenie szerokości asfaltowej jezdni do 6,0 mb wraz z poszerzeniem na łuku  do 7,0mb i poboczem

– wykonanie zabezpieczenia kamiennego wlotu i wylotu przepustu

– montaż barier ochronnych wraz z oznakowaniem

Koszt wykonania zadania wyniósł – 551.316,38 zł

Wykonawcą zadania jest Firma P.B.M. Sułkowscy Sp. j.  z Limanowej.

Wykonanie przedmiotowego zadania przyczyniło się do poprawy warunków bezpieczeństwa i komunikacji na niniejszym ciągu drogowym i było możliwe dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu  50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej.

Widok na kamienny wlot i wylot przepust. Na górze nowe bariery ochronne.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content