Informacje

Zakończyła się przebudowa obiektu mostowego w m. Przyszowa

Dzisiaj odbył się odbiór techniczny inwestycji, w ramach której przebudowano obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w m. Przyszowa. W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Wiesław […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

I N F O R M A C J A   Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

 INFORMACJA Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 30.12.2020r. do dnia 20.01.2021r. został wywieszony […]

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  przeprowadza diagnozę potrzeb w […]

Opieka wytchnieniowa 2021 – nabór specjalistyczne poradnictwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. Opieka wytchnieniowa – edycja 2021, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu […]

Już jest mapa turystyczna Szlaku Armii Krajowej na Ziemi Limanowskiej

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 60 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna” w Powiecie Limanowskim powstał nowy produkt związany z turystyką historyczną pn. „Szlak Armii Krajowej na […]

Komunikat

    Uprzejmie informujemy, że  W SYLWESTRA 31 GRUDNIA 2020 ROKU (CZWARTEK) STAROSTWO POWIATOWE W LIMANOWEJ BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH 07.30 – 12.00

Skip to content