Informacje

Nagrody dla Nauczycieli

11 października br. Starosta Limanowski Mieczysław Uryga spotkał się z nauczycielami oraz dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Limanowski. Na spotkanie zaproszono 21 osób, którym Starosta postanowił przyznać nagrody za dokonania w zakresie […]

Projekt profilaktyki raka piersi „Wyprzedź raka mammografią”

Szpital Uniwersytecki w Krakowie realizuje projekt pn. „Wyprzedź raka mammografią – Profilaktyka Raka Piersi”, w ramach którego ma zostać przeprowadzona m.in. kampania promująca profilaktyczne badania mammograficzne. Projekt przeznaczony jest dla kobiet w wieku aktywności zawodowej, […]

Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

  30 września 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 3599 osób. W stosunku do sierpnia 2021 r. liczba ta spadła o 83 osoby, natomiast w porównaniu do września ubiegłego roku była niższa o 807 […]

Radni wizytowali zabytkowe obiekty sakralne

7 października 2021 r. odbyła się wyjazdowa Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Limanowskiego. Radni wizytowali obiekty wpisane do rejestru zabytków, które Powiat Limanowski wspiera, udzielając dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane. […]

Bezpłatna Pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu  realizowanego przez Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest […]

Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego TYMBARK

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 6 października 2021 r. z wodociągu wiejskiego Tymbark Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że: – jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem […]

Skip to content