Informacje

POMOC PRZEDSIĘBIORCOM POSZKODOWANYM W POWODZI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad Polską, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom. Pracownicy […]

Akcja krwiodawstwa – 95 litrów na 95-lecie powstania policji kobiecej

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zaprasza do aktywnego udziału w akcji krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 1 lipca w godzinach od 8:00- 13:00. Zbiórka krwi zostanie przeprowadzona w Limanowskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i […]

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; […]

UMARZANIE  POŻYCZEK. Ważne informacje !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali jednorazowo pożyczkę na pokrycie bieżących potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, […]

Konkurs „Z Obiektywem przez Powiat”

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w kolejnej czyli VIII edycji powiatowego konkursu „Z Obiektywem przez Powiat”. Hasło tegorocznej edycji zaczerpnięte jest z twórczości Władysława Orkana:  „Jest świat, co zachwyt budzi”. W tym roku konkurs po […]

Nowe regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych

Od 17 lipca wchodzą  w życie nowe regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni takich jak: koncerty. Będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób. Warunkiem jest zachowanie dystansu społecznego. Taką […]

Koncert Chóru Canticum Iubilaeum w Limanowskiej Bazylice

29 czerwca w Bazylice Kolegiackiej w Limanowej chór mieszany Canticum Iubilaeum pod dyrekcją Marka Michalika wystąpił z koncertem „Totus Tuus” dedykowanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 100 rocznicę jego urodzin. Wydarzenie swoim patronatem objął […]

Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

W piątek 26 czerwca 2020 r., w Starostwie Powiatowym w Limanowej, odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego. Radni zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu. Po przyjęciu protokołu z XII Sesji […]

Wojewódzki trening systemu alarmowania

Wojewoda małopolski 1 sierpnia 2010 ogłosił trening systemu alarmowania na terenie całego województwa. Włączenie syren w ramach sprawdzenia systemu ma być równocześnie upamiętnieniem rocznicy wybuchu powstania Powstania Warszawskiego. Pełna treść pisma Wojewody Małopolskiego:     […]

Skip to content