Informacje

Zaproszenie na spacer historyczny w Skrzydlnej

W najbliższą sobotę 16 września 2023 roku o godz. 16:30  na parkingu pod Kościołem w Skrzydlnej rozpocznie się kolejny spacer historyczny w Powiecie Limanowskim. Tematem przewodnim wędrówki będzie „Galicyjska Skrzydlna”. Skrzydlna (gm. Dobra) zajmuje szczególne […]

Zawody nartorolkowe „Aktywna Mogielica Uphill IV”

W najbliższą sobotę 16 września 2023 r. o godzinie 10:00 na trasach Aktywna Mogielica Zalesie rozpoczną się zawody nartorolkowe „Aktywna Mogielica Uphill IV Fisher Rolleski CUP 2023”. Wydarzenie objął patronatem honorowym Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, […]

Wizyta delegacji z powiatów partnerskich

W ubiegły weekend w Powiecie Limanowskim gościły delegacje samorządowe z powiatów: Kłodzkiego i Koszalińskiego. Partnerska wizyta miała na celu integrację między samorządami i regionami, umacnianie współpracy oraz wymianę doświadczeń. Wzięli w niej udział Michał Cisakowski […]

Komunikat dotyczący ochronnego szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 23 września do 3 października 2023 roku zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana […]

Ogłoszenie

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Słopnice Królewskie, poprzez udzielenie […]

Ogłoszenie

Starosta Limanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Słopnice Królewskie, poprzez udzielenie […]

Zawiadomienie o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamia się, że 12 września 2023 r. Starosta Limanowski wydał decyzję, znak: GN.6821.35.2023, o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o […]

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego […]

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego […]

Integracyjne Spotkanie Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego 2023

W ubiegłą sobotę tj. 9 września odbyło się Integracyjne Spotkanie Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Limanowskiego w Skansenie na Jędrzejkówce w Laskowej. Organizatorem Imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Podczas spotkania obecni byli […]

Skip to content