Bezpieczeństwo

Aplikacja Alarm112 już dostępna do pobrania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Alarm112 to narzędzie umożliwiające szybkie przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, […]

Rusza ogólnopolska akcja prewencyjna policji pn. TRUCK & BUS

Od dziś policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK & BUS”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy, funkcjonariusze będą zwracać uwagę […]

11 lutego Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112

Początki definiowania problematyki jednolitego numeru alarmowego sięgają 29 lipca 1991 r., kiedy Rada Europy wydaje stosowną uchwałę. Szczegółowe regulacje zawarte zostają w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2002/22/WE z 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej […]

Konkurs pn. „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”

Poprawa bezpieczeństwa seniorów, umiejętne rozpoznanie i skuteczne reagowanie na manipulacje, oszustwa czy wyłudzenia, a także pogłębianie świadomości w obszarze praw konsumentów – to między innymi te cele przyświecają konkursowi „Bezpieczny Senior – Oszustom Dziękuję!”. Na realizację edukacyjnych przedsięwzięć […]

Podsumowanie działalności jednostki OSP w Piekiełku w roku 2019

W tym tygodniu w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekiełku odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej na którym omówiono realizację zadań w roku 2019 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie […]

Skip to content