Bezpieczeństwo

Wyniki Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpejskim

28 lutego na terenie Stacji Narciarskiej Śnieżnica – Ski w Kasinie Wielkiej  Wielkiej rozegrano Powiatowe Igrzyska Młodzieży w narciarstwie Alpejskim. Organizatorami wydarzenia byli: ZPO- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy PL Limanowa oraz Powiatowy SZS w Limanowej.   […]

Porozumienie ws. nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA

Województwo Małopolskie występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Projekt realizowany z 25 partnerami o wartości około 70 mln zł będzie służył promocji wykorzystania […]

Wyrównywanie różnic w Małopolsce: wnioski do 28 lutego

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 […]

VII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kilkudziesięciu naukowców, ekspertów, inżynierów ruchu i policjantów wzięło udział w zakończonych w piątek VII Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jednej z najważniejszych konferencji dotyczących ruchu drogowego w Polsce. W dyskusji o działaniach, które mogą […]

Obóz szkoleniowy tymbarskiego „Strzelca”

Pod okiem Funkcjonariuszy z Wydziału Zabezpieczenia Działań – Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu członkowie tymbarskiej jednostki „Strzelec” przeszli szkolenie z taktyki czarnej. Na początek ćwiczono elementy poruszania się z bronią, zwroty, składanie się […]

Skip to content