Listopad miesiącem pamięci

Rozpoczyna się się listopad, a jego początek wyznaczają dwa święta głęboko zakorzenione zarówno w religii chrześcijańskiej jak i w polskiej tradycji – Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11) i Dzień Zaduszny (2.11).  Pierwsze z nich dotyczy wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, którzy zgodnie z wiarą kościoła, po zakończeniu ziemskiego życia cieszą się chwałą nieba. Następujący tuż po nim Dzień Zaduszny poświęcony jest natomiast pamięci i modlitwie za zmarłych – zwłaszcza bliskich i tych których znaliśmy, oraz przypomina wszystkim wierzącym prawdę, że ostatecznym celem każdego życia jest świętość, czyli odrodzenie do życia i szczęścia wiecznego.

W tych wyjątkowych listopadowych dniach  – pełnych refleksji, wspomnień oraz spotkań, częściej niż w innych miesiącach roku odwiedzamy cmentarze i groby przodków,  zapalając znicze i składając wiązanki na znak pamięci. Ten piękny zwyczaj wiąże się również z częstszymi i dalszymi podróżami. Warto zatem w tym czasie  ponowić apel do kierowców i wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej czujności, rozwagę i dostosowanie się do zaleceń policji i służb porządkowych. Wszystkie podejmowane działania mają na celu nasze wspólne bezpieczeństwo, pamiętajmy o tym przestrzegając przepisów i zwracając uwagę na ważne komunikaty.

W tym okresie, odwiedzając lokalne nekropolie warto również zauważyć znajdujące się na nich obiekty zabytkowe, groby zaniedbane, cmentarze wojenne oraz inne miejsca pamięci poświęcone osobom zasłużonym dla naszego regionu i Ojczyzny. To także będzie wyraz naszej troski, aby pamięć o tych, którzy odeszli a którym tak wiele zawdzięczamy nigdy nie zaginęła.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content