Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Bezpieczeństwo

Podpisano umowę na przebudowę mostu w Laskowej Nagórze

We wtorek 10 sierpnia w starostwie Powiatowym w Limanowej została podpisana umowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000230 w km 0+812 w ciągu drogi powiatowej nr 1612K Laskowa – Nagórze […]

Startuje „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” – konkurs ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs pn. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” skierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Efektem finalnym ma być nagranie […]

Ostrzeżenie hydrologiczne

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie hydrologiczne dla województwa małopolskiego w związku z możliwością gwałtownego wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na obszarze rzeki Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca. W związku z przemieszczaniem się […]

Ostrzeżenie hydrologiczne

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie hydrologiczne dla województwa małopolskiego w związku z możliwością gwałtownego przyrostu wód na obszarze zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy. Prognozowane są intensywne opady deszczu, także burzowe, które będą powodować […]

Ostrzeżenie Meteorologiczne – burze i intensywne opady deszczu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie dla powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, miechowskiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego, wielickiego oraz miasta Kraków dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym oraz burz. Prognozowana wysokość opadów: […]

Ostrzeżenie hydrologiczne w związku z możliwością gwałtownego przyrostu wód

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie hydrologiczne dla województwa małopolskiego w związku z możliwością gwałtownego przyrostu wód na obszarze zlewni Dunajca do zbiornika Czchów, Białej, Ropy oraz Czarnej Orawy. W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, […]

Odwołanie zakazu użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pogorzany

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody wodociągu wiejskiego Pogorzany cząstkowego sprawozdania z badań nr: 1527/Z/2021, pobranej w dniu 28 lipca 2021 r., przez pracownika Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w punkcie […]

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z Gradem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wystosowało ostrzeżenie dla piętnastu powiatów województwa małopolskiego dotyczące prawdopodobieństwa wystąpienia burz. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h. oraz miejscami grad. Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest […]

Rusza kwalifikacja wojskowa 2021

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U.2021. poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej […]

Skip to content