Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Bezpieczeństwo

Kolejna umowa na remont drogi powiatowej podpisana!

25 czerwca w  obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora PZD Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla podpisano umowy  na wykonanie zadania drogowego  pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1616 K […]

Utrudnienia ruchu w Rupniowie i Nowym Rybiu

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, iż ze względu na prace drogowe związane z likwidacją zapadnięć nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1619 K Tarnawa – Stare Rybie – Rupniów, wystąpią czasowe utrudnienia w […]

Zakończenie szkolenia podstawowego i ślubowanie nowych strażaków OSP

W piątek 18 czerwca br. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej miała miejsce uroczystość ślubowania oraz wręczenia zaświadczeń potwierdzających zakończenie szkolenia dla strażaków-ratowników OSP, którzy w ostatnim czasie zostali przez macierzyste […]

Nowy Zarząd OSP Limanowa

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Limanowej wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Delegatów na Zjazd oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Limanowej. Spotkanie było również okazją do podsumowali działalność limanowskiej jednostki […]

Informacje dotyczące dalszego luzowania obostrzeń przeciwepidemicznych w czerwcu

Coraz większa liczba osób zaszczepionych oraz odpowiedzialne zachowanie obywateli sprawia, że liczba chorych na COVID-19 zmniejsza się. Dzięki zadowalającej sytuacji epidemicznej w Polsce rząd luzuje kolejne obostrzenia. Od 6 czerwca możliwe będzie organizowanie wesel i […]

Bezpłatne Zdjęcie do Dowodu Osobistego dla Seniorów do 30 czerwca

PCPR w Limanowej, zachęca seniorów których dowód osobisty stracił ważność do aplikowania online o jego wymianę i skorzystania z bezpłatnego Generatora zdjęć w terminie do 30 czerwca 2021 roku. Warto się pospieszyć, ponieważ od sierpnia […]

Program korekcyjno – edukacyjny PCPR w Limanowej. Trwają zgłoszenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi nabór ciągły do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej? Nie panujesz nad emocjami? Miewasz niekontrolowane wybuchy złości i ranisz swoim […]

Skip to content