„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”

AKTUALIZACJA Z DNIA 05.01.2020 R. Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”,  Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16 Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej … Czytaj dalej „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”