Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

W piątek 14 maja br., przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.

Jednym z pierwszych punktów obrad było wręczenie nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w działalności sportowej z terenu powiatu Limanowskiego za rok 2020. Nagrody w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego wręczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak. Słowa uznania oraz gratulacje wyróżnionym złożył również obecny na sesji I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak. Więcej na ten temat w artykule: Podczas XVII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego przyznano nagrody zasłużonym w sporcie i kulturze.

W kolejnym punkcie obrad wicewojewoda wręczył symboliczne czeki samorządowcom z Powiatu Limanowskiego. Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 22,6 mln zł  na realizacje dwóch ważnych inwestycji drogowych. Więcej na ten temat w artykule: Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ważnych inwestycji drogowych.

W kolejnych punktach obrad radni m.in.: podjęli uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego oraz budżecie na 2021 r. jak również rozpatrzyli skargę złożoną na Zarząd Powiatu oraz Starostę, uznając ją za bezzasadną.

Rada Powiatu Limanowskiego zaakceptowała również projekt porozumienia z Miastem Limanowa w sprawie budowy obiektu rekreacyjno – sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ulicy Kusocińskiego w Limanowej. Porozumienie obejmuje swoim zakresem wstępne założenia stadionu lekkoatletycznego oraz lokalizację wraz ze wskazaniem nieruchomości Miasta i Powiatu Limanowskiego. Przedmiotowy dokument normuje wkład własny do budżetu przedsięwzięcia w proporcjach po 50 % kosztów po stronie Powiatu Limanowskiego i Miasta Limanowa. Więcej na temat koncepcji w artykule: Powstaje koncepcja nowego kompleksu sportowego.

Ponadto, radni zapoznali się z informacją o stanie bezrobocia w powiecie limanowskim, realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2023 w roku 2020. Jednym z ostatnich punktów obrad było zapoznanie się z informacją o realizacji zadań programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego w powiecie limanowskim w roku 2020 „Bezpieczny Powiat Limanowski”.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

2021-12-07 13:24:16, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa