Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Jednostki

Szkoły i placówki oświatowe
Policja
Straż Pożarna
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Zarząd Dróg
Rzecznik Konsumenta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
DPS Limanowa
DPS Mszana Dolna
DPS w Szczyrzycu
Szpital Powiatowy w Limanowej
Biblioteki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Weterynarii

2020-09-19 18:21:13, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa