Szkoły i placowki oświatowe

Dane teleadresowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu limanowskiego
wg stanu na 1 stycznia 2019 r.

I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
ul. Władysława Orkana 1, 34-600 Limanowa, tel. 337-20-59
dyrektor Anna Mruk
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
http://www.1lo.limanowa.pl/
———————————————————————————————————-

Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej
ul. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa, tel. 337-17-60
dyrektor Joanna Rudek
e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
http://www.ekonom.edu.pl/
———————————————————————————————————-

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa, tel. 337-26-02
dyrektor Stanisław Wąsik
e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl
www.zstio.edu.pl
—————————————————————————————————————

Zespół Szkół w Tymbarku,
34-650 Tymbark 349, tel. 332-50-30
dyrektor Jolanta Dunikowska – Wszołek
e-mail: zstymb@poczta.onet.pl
www.zstymbark.pl
———————————————————————————————————————

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej,
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna, tel. 331-90-40
dyrektor Andrzej Dębski
e-mail: zsz@powiat.limanowa.pl
e-mail: sekretariat@zsti.edu.pl
www.zsti.edu.pl
———————————————————————————————————-

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,
ul. J. Marka 2, 34-730 Mszana Dolna, tel. 331-01-35
dyrektor Katarzyna Wacławik
e-mail: zsp@mszana.com.pl
www.zspmszana.iap.pl
———————————————————————————————————-

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrej
tel. 333-00-29, 34-642 Dobra 364
dyrektor Danuta Gąsior
e-mail: soswdobra@poczta.onet.pl
http://www.sosw-dobra.i1.com.pl/
———————————————————————————————————-

Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej:
ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa, tel. 337-17-37, tel. 337-58-37
dyrektor Paweł Pięta
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Limanowej
ul. Z. Augusta 8
e-mail: pomagamy@poczta.onet.pl
www.ppp.zpo.limanowa.pl

– Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego w Limanowej
ul. Z. Augusta 8
e-mail: moslimanowa@poczta.onet.pl
www.mos.limanowa.pl
———————————————————————————————————-

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej
Poręba Wielka 205, 34-735 Niedźwiedź
tel. 331-70-06
dyrektor Grzegorz Dziadoń
e-mail: dwdz@dwdz.pl
www.dwdz.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij