Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Partnerzy

 

Ważną rolę w życiu Powiatu Limanowskiego oraz istotny wpływ na rozwój poszczególnych gmin powiatu ma współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Współpraca ta polega przede wszystkim na utrzymaniu i rozwijaniu już istniejących przyjaznych stosunków, udzielaniu wzajemnych rad i pomocy w zakresie zadań komunalnych, jak również na inicjowaniu i rozszerzaniu kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi, kulturalnymi i turystycznymi. We wzajemnych kontaktach nie można zapomnieć o budowie porozumienia pomiędzy mieszkańcami powiatów partnerskich, opartego na wzajemnym szacunku. 

 

 

2023-09-27 19:51:19, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa