Powiat Stryjski

Powiat (Rejon) Stryjski

Umowa


W pierwszych dniach lipca, przedstawiciele powiatu limanowskiego uczestniczyli w oficjalnej wizycie na Ukrainie, gdzie zostało podpisane porozumienie o współpracy powiatów – Limanowskiego i Stryjskiego.
Przedstawiciele Powiatu Limanowskiego w osobach; Jan Puchała– Starosta Limanowski i Franciszek Dziedzina -Wicestarosta Limanowski podpisali porozumienie o współpracy z Romanem Kozakiem, Starostą Rady i Orestem Kurylą –Wicestarostą Rady Rejonowej w Stryju, znajdującym się w obwodzie lwowskim
Współpraca ta obejmować będzie działania w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w sektorze turystyki, kultury, tradycji regionów, ale również   wspierania i inicjowania współpracy gospodarczej i handlowej podmiotów gospodarczych działających na terenie obu regionów.


Krótka charakterystyka Powiatu Stryjskiego


Stryj to miasto na Ukrainie o bogatej i ciekawej historii, położone jest nad rzeką Stryj (dopływ Dniestru) od której przyjęło swą nazwę. Nazwa rzeki zaś pochodzi dawnej nazwy Stryg oznaczającej struge czy strumień.
 Pierwsze historyczne wzmianki o mieście pochodzą z drugiej połowy XIV wieku, wtedy też Stryj został włączony do Królestwa Polskiego. Rozwojowi miasta sprzyjało korzystne położenie na przecięciu dwóch szlaków handlowych. W 1431 roku Stryj otrzymał prawa miejskie, a w 1460 król Kazimierz Jagiellończyk nadał miastu prawa magdeburskie.
 Stryj otrzymał wtedy liczne przywileje oraz ulgi m.in.: pozwolenie na organizowanie jarmarków, połów ryb, wycinkę drzew w królewskich lasach, czy zezwolenie na budowę sukiennic przy głównym rynku miasta. W 1886 roku miasto zostało strawione przez pożar. Najstarszym zachowanym do czasów obecnych zabytkiem Stryja jest wybudowany w 1425 roku kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Historia Współpracy


1 lipiec 2013
Podpisanie umowy partnerskiej między powiatem limanowskim a powiatem stryjskim
Współpraca ta obejmować będzie działania w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w sektorze turystyki, kultury, tradycji regionów, ale również   wspierania i inicjowania współpracy gospodarczej i handlowej podmiotów gospodarczych działających na terenie obu regionów.

Podczas wizyty delegaci powiatu limanowskiego uczestniczyli miedzy innymi 
w spotkaniu z  prof. Jarosławem Drozdem, Konsulem Generalnym RP we Lwowie.

A wizytując rejon powiatu stryjskiego spotkali się z proboszczem polskiej Parafii w Stryju
– ks. Wojciechem Bukowcem, pochodzącym ze Żmiącej w powiecie limanowskim.

14-15.08.2013r
Na zaproszenie Jana Puchały Starosty Limanowskiego i Tomasza Krupińskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego, gościła delegacja z Powiatu Stryjskiego (Ukraina)
Celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządności, współpracy gospodarczej oraz współpracy w sektorze turystyki i kultury, w ramach podpisanego porozumienia w dniu 1 lipca 2013 r

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content