Powiat Polkowicki

Powiat Polkowicki

 

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. Górna 2
59-100 Polkowice
tel. (76) 746-15-00
fax: (76) 746-15-01

 

Umowa

Umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Limanowskim a Powiatem Polkowickim została podpisana 30 listopada 2011 r.
Umowę podpisali: Jan Puchała Starosta Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Marek Tramś Starosta Powiatu Polkowickiego, Kamil Ciupak Wicestarosta Powiatu Polkowickiego.

 

Krótka charakterystyka Powiatu Polkowickiego

Powiat polkowicki usytuowany jest w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, sąsiaduje z pięcioma powiatami: od południa z legnickim ziemskim, od zachodu z bolesławieckim, od północy z głogowskim, a od północnego – zachodu z żagańskim (woj. lubuskie), zaś od wschodu z lubińskim. Zajmuje powierzchnię 780 km2 , co stanowi 0.24% powierzchni kraju i 3,9% powierzchni regionu. Pod względem powierzchni powiat polkowicki zajmuje 8 miejsce wśród powiatów województwa dolnośląskiego. W skład powiatu polkowickiego wchodzi 6 gmin, w tym 3 miejsko – wiejskie: Chocianów, Polkowice, Przemków oraz 3 wiejskie Gaworzyce, Grębocice i Radwanice (por. rys. 1). Łącznie na terenie powiatu usytuowane są 3 miasta i 103 miejscowości (79 sołectw ). Powiat liczy ponad 63.000 mieszkańców. Integracja organizacyjna gmin tworzących powiat ma już kilkuletnie tradycje a rozpoczęła się w połowie 1994 r., utworzeniem Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”. Owocnym plonem wspólnych działań było doprowadzenie do utworzenia w Polkowicach Miejskiej Strefy Usług Publicznych, będącej m.in. platformą dążeń do ustanowienia dzisiejszego powiatu polkowickiego. Gospodarka powiatu związana jest przede wszystkim z wielkim przemysłem wydobywczym KGHM „Polska Miedź” S.A. – jednym z największych na świecie producentów miedzi, soli i srebra. Od ponad trzech lat w polkowickim obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują fabryki międzynarodowych koncernów takich jak: „Volkswagen”, „Royal Europa” czy „Sitech”. Gospodarczy pejzaż powiatu określony jest w dużej mierze przez tradycje oraz warunki naturalne w poszczególnych gminach. Przemiany wyznaczają nowe tendencje w myśleniu o ekonomice oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Historia współpracy

 

 

17-19 czerwca 2011 r.

 

Przedstawiciele Powiatu Polkowickiego, podczas pobytu w Starostwie Powiatowym w Limanowej w dniach 17 – 19 czerwca 2011r. wypracowali z Władzami Powiatu Limanowskiego wspólne stanowisko o potrzebie współpracy i wymianie doświadczeń między obydwoma powiatami.

Na podstawie tych uzgodnień, w  dniu 18 czerwca 2011 r. Starosta Limanowski i Starosta Polkowicki podpisali list intencyjny wyrażający wole podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy obydwoma Powiatami.

W związku z powyższym celem określenia warunków i form współpracy, oraz na podstawie przesłanej Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 września br. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Limanowskim a Powiatem Polkowickim, Wydział Promocji Kultury i Turystyki proponuje również podjęcie uchwały Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie podpisania stosownej umowy o podjęciu współpracy pomiędzy obydwoma Powiatami. (projekt w załączeniu).

 

 

Partnerzy podpisując umowę wyrazili chęć współpracy w zakresie:

 

 

 1. Organizowanie lub popieranie kontaktów pomiędzy:

 

 1. a) instytucjami kultury,
 2. b) szkołami, organizacjami pozaszkolnymi i ośrodkami naukowymi, w tym  w szczególności wymianę młodzieży,
 3. c) organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi,
 4. d) organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie obu powiatów,
 5. e) podmiotami gospodarczymi.

 

 1. Wymianę doświadczeń w zakresie:

 

 1. a) opieki zdrowotnej,
 2. b) zwalczania bezrobocia,
 3. c) bezpieczeństwa,
 4. d) poprawy stanu środowiska naturalnego,
 5. e) wspierania działań umożliwiających udział w imprezach handlowych  i wystawienniczych obu powiatów.

 

 1. Współpraca w zakresie realizacji zadań powiatówokreślonych w Ustawie o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) pomiędzy starostwami powiatowymi i jednostkami powiatowymi.
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content