Powiat Kłodzki

POWIAT KŁODZKI


STAROSTWO POWIATOWE w KŁODZKU
ul. Okrzei 1
57-300 Kłodzko
 
tel. centrala: (74) 8657511
tel. sekretariat: (74) 8657523

www.powiat.klodzko.pl 
E-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Umowa

 
Umowa o stosunkach partnerskich pomiędzy Powiatem Limanowskim i Powiatem Kłodzkim została podpisana 14 marca bieżącego roku w Kłodzku podczas uroczystej Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.


W delegacji uczestniczyli Jan Puchała Starosta Limanowski, Jacenty Musiał Przewodniczący Rady Powiatu, jak również Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski.


Porozumienie między powiatami zawarte zostało m.in. w celach współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kultury, opieki zdrowotnej, jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednak szczególny nacisk położono na współpracę w obszarze turystyki i promocji.

Krótka charakterystyka Powiatu Kłodzkiego

Powiat kłodzki leży w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów. Charakterystycznym występem, kształtem przypominającym czworokąt wcina się w obszar Republiki Czeskiej.


Ziemia Kłodzka, pokrywająca się obszarowo z powiatem kłodzkim jest wyodrębniona fizjograficznie i funkcjonalnie z pozostałej części województwa dolnośląskiego jako jego największy powiat o powierzchni 1 642 km 2 zamieszkiwany przez 180 tys. mieszkańców i obejmujący czternaście gmin. Powiat kłodzki otoczony jest górami stanowiącymi naturalną przegrodę. Część środkową zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi. Szczytami gór po południowej, zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z Republiką Czeską o długości aż 190 km. Ze względu na unikatowe walory krajobrazowe, klimatyczne i wartości kulturowe Ziemi i Powiatu Kłodzkiego, a także bogate złoża wód mineralnych, funkcja turystyczno-wypoczynkowo-uzdrowiskowa pełni rolę wiodącą na tym obszarze.


Na atrakcyjność i popularność tego obszaru składają się przede wszystkim: bliskie i dogodne powiązania szlaków turystycznych z bazą komunikacyjną, noclegowa i wyżywieniową, liczne zabytki przyrody i kultury (różnorodne formy skalne, relikty przyrodnicze, ruiny zamków, zabytkowe budownictwo itp.), dobre punkty widokowe związane z większością szlaków turystycznych. Ponadto bardzo dobrze rozwinięta jest sieć znakowanych letnich szlaków turystycznych, stanowiąca jeden z ważnych elementów zagospodarowania turystycznego. Ważnym aspektem potęgującym turystyczne i uzdrowiskowe walory Ziemi Kłodzkiej jest gęsta sieć komunikacyjna, szczególnie drogowa o dużych walorach widokowych, decydująca nie tylko o dostępności tego regionu, lecz również stanowiąca podstawowy czynnik bazy komunikacyjnej, jednego z głównych elementów zagospodarowania turystycznego.

W skład powiatu wchodzi 14 gmin:

  • gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój,
  • gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna,
  • gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda.

Historia współpracy

  • 14 marzec 2009r.

Podpisanie umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Powiatem Limanowskim i Kłodzkim.

Porozumienie między powiatami zawarte zostało m.in. w celach współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie kultury, opieki zdrowotnej, jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. 
Szczególny nacisk położono na współpracę w obszarze turystyki i promocji.

  • 13 -16.08.2009r.

W dniach 13 – 16.08.br. odbyły się IV Dni Twierdzy Kłodzkiej połączone z obchodami 550-lecia Hrabstwa Kłodzkiego. 

W ramach współpracy partnerskich Powiatów Limanowskiego i Kłodzkiego, wśród zaproszonych wystawców byli także przedstawiciele z naszego powiatu. Wśród reprezentantów byli: Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski i Dawid Jasica pracownik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej. Uczestnictwo w obchodach, było doskonałą okazją do zaprezentowania bazy turystycznej Powiatu Limanowskiego oraz nawiązania współpracy z miejscowymi organizacjami kulturalnymi.
Stoisko Powiatu cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, którzy zwrócili uwagę na prezentację dziedzictwa kulturowego oraz degustację regionalnych przysmaków.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content