Atrakcje Przyrodnicze

Powiat Limanowski posiada szczególnie cenne walory  przyrodnicze.

Większą część jego powierzchni zajmuje Beskid Wyspowy, którego charakterystyczną cechą jest wyrastanie  z krajobrazu pogórskiego poszczególnych szczytów, niby wysp, które porozcinane są głębokimi i szerokimi przełęczami. Ze szczytów Beskidu Wyspowego podziwiać można rozległe panoramy Tatr, Gorców, Babiej Góry. Najbardziej znane i malownicze szczyty to Mogielica, Ćwiliń, Lubogoszcz, Łopień, Jaworz, a przełęcze to Gruszowiec, Widoma, Wysokie.

Atrakcyjność krajobrazu zwiększa gęsta sieć rzek i potoków górskich, które tworzą malownicze dolinki i odcinki przełomowe. W Powiecie Limanowskim występują także znaczne zasoby wód mineralnych o silnych właściwościach leczniczych oraz wód termalnych. Oprócz niezwykłych krajobrazów docenić należy w Beskidzie Wyspowym gatunkowe bogactwo lasów, których areał np. w otoczeniu Kamienicy przekracza 60% powierzchni. Szczególnie czytelny jest tu układ roślinności. Piętro pogórza rozpościera się od 300 do 600 metrów n.p.m. Powyżej występuje regiel dolny, który porastają lasy świerkowe i bukowe. Na atrakcyjność przyrodniczą Beskidu Wyspowego mają także wpływ odkrywane tu podziemne jaskinie, z których najdłuższa (Jaskinia Zbójnicka) liczy 380 m i jest siedliskiem niezwykle rzadkiego nietoperza – podkowca wielkiego.

Drugim obszarem, gdzie koncentrują się najcenniejsze walory przyrodnicze jest Gorczański Park Narodowy, który niemal  w całości znajduje się na terenie powiatu limanowskiego. W Parku można spotkać wiele bardzo rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Lasy zajmują na terenie Parku 93% powierzchni. W przewadze są to drzewostany naturalne lub półnaturalne, reprezentujące prawie wszystkie typy lasów górskich występujących w Gorcach, a których wiek sięga 120-140 lat. Większe bogactwo gatunkowe – w porównaniu z lasami – cechuje polany reglowe. Ma na nich swoje stanowiska około 40% flory naczyniowej Parku, z których szereg to rośliny rzadkie, zagrożone lub chronione, jak np. kruszczyk błotny, gółek białawy, ozorka zielona czy goryczka wczesna. Bardzo bogaty jest w Gorczańskim Parku Narodowym także świat zwierzęcy. Z kręgowców na uwagę zasługuje salamandra plamista oraz traszki: górska i karpacka – endemity karpackie. Ze 123 gatunków ptaków żyjących na terenie Parku, 8 zostało wpisanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Są to: orlik krzykliwy, głuszec, puchacz, puszczyk kuralski, włochatka, dzięcioł białogrzbiety i trójpalczasty. Z ssaków 9 gatunków zostało uznanych za rzadkie. Są to: niedźwiedź, wilk, wydra, ryś, koszatka, popielica, mroczek posrebrzony, mroczek pozłocisty, rzęsorek mniejszy. 25 gatunków ssaków objętych jest ochroną prawną. Jednym z wielu elementów środowiska przyrodniczego podlegającym ochronie w Parku jest naturalny krajobraz. Wnętrza obfitują w liczne  miejsca widokowe, z których roztaczają  się rozległe panoramy niemal we wszystkich kierunkach. Widoki cechuje malowniczość, różnorodność, duża rozległość oraz nawarstwianie się planów. Dodatkową ich atrakcją jest zmienność kolorystyki w różnych porach roku.

 

->Gorce

->Beskid Wyspowy

->Gorczański Park Narodowy

->Rezerwaty Przyrody

->Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjne

Wodospad, fot. W. Baron

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content