Poradnik prawny NGO

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe  wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

W październiku 2018 roku wydane zostały  nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory obowiązują po dniu 1 marca 2019 roku.

Poniżej edytowalne wersje tych dokumentów.

TRYB UPROSZCZONY

Uproszczony-wzor-oferty

Uproszczony-wzor-sprawozdania

Rozporzadzenie-z-dnia-24-pazdziernika-2018r

OTWARTY KONKURS OFERT

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO_konkurs otwarty

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO_konkurs otwarty

Rozporzadzenie-z-dnia-24-pazdziernika-2018r

AKTUALIZACJA – DRUKI DO POBRANIA

Zaktualizowany syntetyczny opis zadania

Zaktualizowany plan i harmonogram działań

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Zaktualizowany opis rezultatów

obowiązujące do konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 r. Opracowane do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

POZOSTAŁE AKTY PRAWNE 

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o stowarzyszeniach

Ustawa o fundacjach

 Jak założyć organizację pozarządową ? 

 Serwis internetowy dla organizacji pozarządowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

http://poradnik.ngo.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content