PROJEKTY

Edukacja Ekologiczna Dzieci w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych

W dniu 22.06.2020 Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy zewnętrznej poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zadanie z zakresu edukacji ekologicznej dotyczy wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

Na zadanie składa się przeprowadzenie 132 godzin warsztatowych z dziećmi w szkołach z obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Swoim zasięgiem objęte zostanie 24 szkoły, 9 gmin, ok. 1700 dzieci.

Cykl warsztatów rozpocznie się konferencją inaugurującą skierowaną do nauczycieli szkół, której celem będzie zaznajomienie się nauczycieli z celami projektu oraz wyłonienie chętnych szkół do wzięcia udziału w projekcie.

Podczas prelekcji z dziećmi prowadzone będzie nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr środowiska naturalnego i przyrodniczego. Wpajanie postaw segregacji odpadów, czystości powietrza i ochrony przyrody.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content