Sztuka ludowa i rękodzieło

Sztuka ludowa i rękodzieło

   Sztuka ludowa odzwierciedla bogactwo tradycji narodu polskiego oraz ogromne talenty drzemiące z daleka od szumu wielkich miast. Swoją unikalnością, bogactwem form oraz niezwykłym pięknem rękodzieło ludowe sprawia, że każde wnętrze staje się bliższe sercu.

   Wytwory sztuki ludowej nie są samodzielnymi dziełami sztuki lecz zawsze pełnią określoną funkcję w życiu wsi, a ich wartość artystyczna idzie w parze ze znaczeniem użytkowym. Sztuka ludowa zaspokajała istotne potrzeby wsi, a chłopi w ramach gospodarki samowystarczalnej, zdani byli na własną wytwórczość we wszystkich dziedzinach życia. Podstawowymi wyrobami rękodzieła ludowego są tkaniny, hafty i koronki, stroje ludowe, wyroby kaletnicze, kowalskie i odlewnicze, wyploty ze słomy, wikliny i korzeni, galanteria drewniana, meble oraz wyroby garncarskie i ceramiczne.

   W Powiecie Limanowski mieszka wielu twórców ludowych. Poczucie piękna  i uzdolnienia artystyczne mieszkańców tej ziemi przejawiały się w budownictwie, sztuce ludowej i folklorze (stroju, tańcu i pieśni). Wytworzyli oni prawdziwe cuda zdobnictwa np. hafty na koszulach, kaftanach i gorsetach charakteryzuje niezwykła oryginalność i bogactwo. Warto wspomnieć iż większość twórców ludowych Powiatu została wpisana do rejestru  Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content