Wyróżnienia

Powiatowe Centrum Ekologiczne ma już 10 lat!
 Reportaż Tv28

Z okazji 10-lecia PCE został zoorganizowany konkurs, którego celem była popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży szkolnej. Konkurs był także okazją do podsumowania 10 lat działalności Powiatowego Centrum Ekologicznego.

W dniu 15 października br. Komisja Konkursowa wyłoniła najlepsze prace plastyczne, które wzięły udział w powiatowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży
pn.: „10 lat edukacji ekologicznej w powiecie limanowskim”.

Za kryteria oceny obrano trafność doboru tematu pracy, umiejętność powiązania różnych projektów realizowanych przez PCE, jakość wykonania, oryginalność oraz stopień trudności wykonania.

Uroczyste wręczenie nagród i zakończenie konkursu odbyło się 10 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

 

Kryształowe Drzewo dla Powiatu Limanowskiego!!!

10 października br. na Polach Mokotowskich Jan Puchała Starosta Limanowski wraz z Henrykiem WujcemDoradcą Prezydenta RP, Pawłem Mikuskiem Rzecznikiem Prasowy Ministerstwa Środowiska, Michałem Olszewskim WicePrezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, Janem Szramką Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Jackiem Bożkiem Prezesem Klubu Gaja, Kamilem Dąbrowa Dyrektorem Radiowej Jedynki posadził dziewięć drzew w ramach inauguracji Święta Drzewa 2013.

 

W sadzeniu wzięli udział również Ambasadorzy 20 państw-uczestników Konferencji Klimatycznej w Warszawie ( m.in. Ukrainy, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kataru, Meksyku, Peru, Norwegii, Chin), oraz pozostali zaproszeni goście.

Po sadzeniu Drzew wszyscy zaproszeni goście udali się do Biblioteki Narodowej gdzie zostały wręczone najwyższe wyróżnienia w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii.

Powiat Limanowski wraz Lasami Państwowymi oraz LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp z o.o., za konsekwentną i wieloletnią realizację Programu otrzymał najwyższe z nich – Kryształowe drzewo.

 

W imieniu Powiatu Limanowskiego wyróżnienie odebrali Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Piotr Ociepka pracownik Starostwa Powiatowego w Limanowej – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Centrum Ekologicznego.

Podczas wystąpienia Starosta Limanowski podziękował wszystkim instytucjom takim jak: Nadleśnictwu Limanowa, Nadleśnictwu Stary Sącz, Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu, Placówkom Oświatowym w Powiecie Limanowskim, nauczycielom i uczniom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zdobycia tego najwyższego wyróżnienia w Polsce.

Szczególne słowa podziękowania skierował Starosta Limanowski Jan Puchała do Pana Piotra Ociepki – pracownika Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowego Centrum Ekologicznego za jego osobiste zaangażowanie i wkład dzięki którym otrzymaliśmy tak zaszczytne wyróżnienie. Jego praca oraz osób i instytucji z nim współpracujących cieszy się uznaniem społeczności lokalnej i władz Powiatu. Dlatego serdecznie dziękuje jemu osobiście, jak również pozostałym współpracownikom zaangażowanym na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

Czarodziejskie drzewo 2008

Nagrodę w imieniu powiatu odbierała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pani Anna Fabia z rąk prezesa ekologicznej organizacji pozarządowej Klubu Gaja Pana Jacka Bożka oraz Prof. Macieja Nowickiego, Ministra Środowiska.

„Proces ocieplania się Ziemi trwa i stoimy przed dramatycznymi konsekwencjami tego procesu, jeżeli go nie zatrzymamy” – mówił prof. M. Nowicki. – Musimy więc działać dwutorowo. Wszystkimi technicznymi i organizacyjnymi środkami zmniejszać emisję, ale też – z drugiej strony – zwiększać wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery. W efektywny sposób można to robić właśnie poprzez sadzenie drzew. Drzewa są tutaj naszym sprzymierzeńcem. Szanujmy drzewa, sadźmy je, żeby jak najwięcej drzew towarzyszyło nam w naszej drodze życiowej – dodał Minister.

Podczas spotkania został odczytany również fax z ostatniej chwili, że w bieżącym roku również powiat limanowski oraz Nadleśnictwo Limanowa wyróżnia się i nasadziło ponad tysiąc drzew.

Po spotkaniu Minister Nowicki, jako gość honorowy, wziął udział w symbolicznym sadzeniu jabłoni w parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego.

W spotkaniu wzięli udział również dr Marian Pigan, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja, Jarosław Oworuszko, Dyrektor Finansowy LeasePlan, Jacek Jakubowski, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego oraz Agusta Gisladottir, Skógræktarfélag Grindavíkur z Islandii.

 

Czarodziejskie Drzewo dla Powiatu Limanowskiego poraz drugi!!!

W dniu 31 maja 2009 Komisja Konkursowa Klubu Gaja w składzie – Beata Tarnawa, Jacek Bożek, Jolanta Migdał, po zapoznaniu się z nadesłanymi do Klubu Gaja kartami zgłoszeń i sprawozdaniami wyłoniła laureatów Konkursu Czarodziejskie Drzewo za osiągnięcia w Programie edukacji ekologicznej Święto Drzewa w roku 2008.  Czarodziejskie Drzewo 2008 otrzymaliśmy za zaangażowanie największej liczby uczestników – 1963 osób oraz za współpracę z placówkami oświatowymi z powiatu limanowskiego.

Złote czarodziejskie Drzewo dla Powiatu Limanowskiego!!!

W 2011 roku 10 października, Aktorzy – Magdalena Popławska i Bartłomiej Topa zasadzili drzewa inaugurujące 9.edycję Święta Drzewa Klubu Gaja. Kasztanowce, dąb i platan  posadzono obok Ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim. W obchodach Święta drzewa w Warszawie wziął także udział Franciszek Dziedzina, Wicestarosta Limanowski, który w imieniu Jana Puchały, Starosty Limanowskiego odebrał „nagrodę specjalną Złotego Czarodziejskiego Drzewa 2011”  za konsekwentną i wieloletnią realizację programu „Święto Drzewa” w Powiecie Limanowskim. Nagrodę tą również otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa.

 

 

 

Wyróżenienie dla Starostwa Powiatowego jako dobre praktyki „Zielone Biuro”.

30 czerwca 2010 r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa złożył za zgodą Zarządu Powiatu Limanowskiego wniosek do XI Edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu w Kategorii edukacji  ekologicznej – działania promujące selektywną zbiórkę odpadów i zachowania pro środowiskowe, w której – nadawany jest tytuł Mistrza Edukacji Ekologicznej. Konkurs odbywał się pod patronatem:

 1. a) Minister Środowiska,
 2. b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 3. c) Związek Miast Polskich,
 4. d) Polska Izba Ekologii,
 5. e) Bank Ochrony Środowiska.

Starostwo Powiatowe w Limanowej otrzymało wyróżnienie w tej kategorii jako dwie jednostki z całej Polski. Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany przez „Przegląd Komunalny” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywną, ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

W Konkursie wzięły udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki krajobrazowe, parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej.

Więcej na stronie: http://www.pucharrecyklingu.pl/

2008-02-25

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa złożył wniosek konkursowy pt. „Innowacyjne formy działań powaitu limanowskiego na rzecz ochrony środowiska” do Sekretariatu Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”

Opis przedsięwzięcia:

 1. Priorytetowym działaniem powiatu jest REWITALIZACJA TERENU PO BAZIE PALIW i zagospodarowanie go w formie Strefy Aktywności Gospodarczej.

Efekty ekologiczne działań;

 • rekultywacja terenu – w tym eliminacja ognisk zanieczyszczeń i zatrzymanie dalszej
 • degradacji terenu,
 • wykonanie drenaży izolujących obszary skażone,
 • wykonanie pompowań rekultywacyjnych,
 • likwidacja dzikich wysypisk,

Działania na kwotę 2 373 876 tyś zł 712, 163 tyś zł budżet państwa 237 387 zł. fundusze UE 1 424 326zł

 

 1. Działania na rzecz selektywnego zbierania odpadów.
 1. „POWIATOWY PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST.”  Łącznie z terenu powiatu wywieziono 650 t na kwotę  235 tyś zł.
 2. AKCJE „ Sprzątanie Świata”, „Zbieranie puszki aluminiowej” w ramach konkursu, „Zbieranie baterii” zREBĄ, Święto drzewa.
 3. Działalność POWIATOWEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO- realizacja programu pn.” Promocjasegregacji odpadów w powiecie limanowskim” poprzez konferencje, konkursy ,akcje , warsztaty,  wydawnictwa,  współpraca z 6 ekologicznymi organizacjami pozarządowymi.
 4. LIKWIDACJA DWÓCH i MODERNIZACJA TRZECH GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW.Wywieziono; 40,816 tyś m3 odpadów z powierzchni 1,52 ha oraz  zwiększono powierzchnię składowania o 1,26 ha i objętość składowania o 62 052m3.

 

III. „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 20 OBIEKTÓW , BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIA POWIATU”. Uzyskano redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza od 85-100%, obniżono zapotrzebowanie na ciepło o 60%. za kwotę 7,2 mln.zł., przy 1,8 mln.zł wkładu własnego.

 

Pilotażowy ”MAŁOPOLSKI  PROGRAM  ROZWOJU RYNKU  ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ”, współfinansowany ze środków WFOŚiGW ,MARR, Starostwa Powiatowego. Uzyskano m.in; 600  gospodarstw posiadających atest i poszerzono rynek zbytu tych produktów. Połączenie żywności ekologicznej z pięknem terenów górskich i dużymi obszarami chronionymi daje możliwość  rozwoju turystyki oraz agroturystyki.

Innowacyjnością działań powiatu jest; wykorzystanie różnych ciekawych form realizacji zadań w formie konkursów, wycieczek , warsztatów, badań laboratoryjnych, prac pisemnych, sprawozdań, ulotek , akcji sprzątanie świata, sprzątanie rzek i potoków, sadzenie drzew. Dodatkowym atutem działań jest włączanie różnych instytucji w realizację zadań i współpraca przy szukaniu środków finansowych na ich realizację. Działania finansowane były ze środków WFOŚ, PFOŚ, GFOŚ , środków finansowych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Powiat włącza się w działania gmin i inicjuje wiele z nich jak np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez instalacje solarne , pompy ciepła, elektrownie wodne . Podstawą realizacji tych działań jest czyste środowisko i zgodne są z obowiązującymi  Krajowymi i Wojewódzkimi Planami i Programami w zakresie ochrony środowiska.

 

 

 

2008-07-02

Starostwo Powiatowe w Limanowej znalazło się w gronie 41 jednostek zakwalifikowanych do etapu wizytacji w ramach Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”.

Tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju.

Konkurs Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Taka formuła Konkursu pozwala na ukazanie działań “proekologicznych” realizowanych przez jednostki produkcyjne i usługowe, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie środowiska.

Nad przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Ministra Środowiska Rada Programowa, do której desygnowani są przedstawiciele jednostek planujących, wdrażających, kontrolujących, koordynujących i promujących działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Podstawowymi kryteriami oceny przedsięwzięć realizowanych przez jednostki ubiegające się o tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” są wysoki efekt ekologiczny i efektywność ekonomiczna oraz efekt społeczny. Dodatkowo oceniane są zarządzanie środowiskiem, działania w zakresie edukacji ekologicznej, współpraca ze społeczeństwem, czy podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu ochrony środowiska.

W kategorii jednostka samorządu terytorialnego, w której nominowane jest Starostwo tytuł “Lidera Polskiej Ekologii” otrzymują te gminy, związki gmin lub powiaty, których działalność w sposób zdecydowany wpływa na zrównoważony rozwój regionu. Zastosowane rozwiązania służące ochronie lub poprawie stanu środowiska, powinny charakteryzować się innowacyjnością technologiczną oraz nowoczesnością organizacyjną. Służąc ochronie zasobów naturalnych i zrównoważonej konsumpcji powinny poprawiać jakość życia obecnych i przyszłych mieszkańców tych terenów. Jednocześnie nagrodzone jednostki powinny prowadzić skuteczny dialog społeczny i zapewnić społeczeństwu dostęp do informacji o środowisku oraz edukacji ekologicznej. Powinny stanowić inspirujące przykłady do naśladowania kompetencji i odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

 

2008-10-27

Powiat Limanowski Wyróżniony w Konkursie Lider Polskiej Ekologii

Dnia 22 października w Warszawie odbyła się Gala 11 edycji konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs ten promuje działania wspierające zrównoważony rozwój naszego kraju i jednocześnie przyczynia się do wykształcenia wśród społeczeństwa świadomości i potrzeby zmiany zachowań zarówno indywidualnych jak i grupowych, na przyjazne środowisku.

W 11 edycji konkursu Powiat Limanowski został uhonorowany wyróżnieniem za innowacyjne formy działań na rzecz ochrony środowiska w kategorii jednostka samorządu terytorialnego. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest prestiżową nagrodą, która stanowi świadectwo spełniania standardów ochrony środowiska i wyraz uznania dla wysokiej konkurencyjności rynkowej oraz działalności prospołecznej. Nagrodę dla Powiatu Limanowskiego, odebrał w Wars

 www.liderpolskiejekologii.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content