Zaadoptuj rzekę

Powiatowe Centrum Ekologiczne
wraz z Klubem Gaja
zaprasza do projektu 

Zaadoptuj rzekę – Ryby mają głos!

Wybierz edycję:
                        2007

                        2008

                        2009

                        2010

                        2013

 

Zaadoptuj rzekę to program edukacji ekologicznej, którego prekursorem od 2005 (w powiecie od 2007 r.) roku jest Klub Gaja w Wilkowicach. Skierowany jest do wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych np. świetlic, ognisk pracy pozaszkolnej, klubów osiedlowych oraz innych instytucji.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ochrony wód powierzchniowych, propagowania racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, ochrony przyrody dolin rzecznych oraz ochrony morza Bałtyckiego. Celem jest również zainspirowanie młodzieży, wychowawców, grup i organizacji ekologicznych oraz instytucji do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony rzek i dolin rzecznych. Tematem programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich obecności i roli w życiu społeczeństw.

Potoki i rzeki które zostały zaadoptowane do tej pory: Łukowica, Wilkowisko, Słomka, Szklanówka, Mszanka, Sowlina, Czarny Potok, Kamionka, Starowiejski, Chyszowianka, jastrzębik, Bukowiec, Zasadne, Słopniczanka, Mogielica i rzeka Łososina.

W 2008 roku przedstawiliśmy dokonania Powiatowego Centrum, Ekologicznego na konferencji w Wilkowicach, jako dobre praktyki Urzędów godne naśladowania. Między innymi projekt ten ubiegał się o tytuł The Best Practice 2008, który przyznawany jest na dorocznym posiedzeniu The Green Spider Network zrzeszającego instytucje i organizacje powołane i wspierane przez Komisję Europejską i DG Environment. Projekt ten zajął trzecie miejsce.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content