Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego

Poniżej publikujemy porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Limanowskiego, która odbędzie się w piątek 17 grudnia 2021 r. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 9:00.

Zapraszamy również do śledzenia transmisji on-line sesji

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

– zapytania radnych;

– odpowiedzi.

 1. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Medalu Honorowego Powiatu Limanowskiego” oraz tytułu „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 6. Zapoznanie się z opinią RIO do projektu budżetu na rok 2022.
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2022.
 8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Limanowskiego na okres od 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej w Limanowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Limanowej przy potoku Jabłonieckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i w dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej czteroletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.
 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego za II półrocze 2021 r.
 15. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 16. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content