Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy - uczestnicy podczas obrad

9 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się  pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, któremu przewodniczył Wojciech Włodarczyk – etatowy członek Zarządu Powiatu Limanowskiego.

W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała zamiar uruchomienia przez Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu.

W dalszej części posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z informacją o stanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz działalności PUP w Limanowej w 2019 r., którą przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej – Marek Młynarczyk. Członkowie Rady zapoznali się również z wykazem pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r. oraz pozytywnie zaopiniowali przedłożoną przez dyrektora PUP w Limanowej propozycję podziału środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie aktywnych programów oraz innych zadań fakultatywnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w 2020 roku.

Na zakończenie posiedzenia Rada wyraziła opinię w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu refundacji ze środków Funduszu Pracy.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content