Rozstrzygnięty konkurs na hasło promocyjne na koszulki powiatu limanowskiego

informacja

21 października br. Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac. Spośród pięciu zgłoszeń zawierających kilkanaście pomysłów Komisja postanowiła nagrodzić trzy hasła, które w swojej treści najbardziej nawiązują do wyjątkowego charakteru naszego regionu.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace promocyjne. Spośród przygotowanych haseł najbardziej charakterystyczne okazały się te hasła, które posiadały jeden wspólny przekaz, który według Komisji był rozpoznawalny i ciekawy.

Komisja nie wybrała żadnej z ostatecznie nadesłanych propozycji haseł. Korzystając z zapisu w Regulaminie dopuszczającym modyfikację zwycięskich projektów z trzech nadesłanych prac powstało hasło: „Powiat Limanowski – klimat boski”.

Nagrody rzeczowe trafią do: Tadeusza Charmuszko, Lidii Sułkowskiej oraz Julii Folwarskiej.
O terminie wręczenia nagród, zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Skład Komisji konkursowej: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk, Dyrektor Wydziału Organizacji i Zdrowia Magdalena Ślazyk, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Mateusz Pietrzak oraz pracownicy Starostwa Bogumiła Ludwiczek i Piotr Ociepka.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content