Kolejna przebudowa drogi dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plaka- Kolejna przebudowa drogi dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie na jedno nowe zadanie, natomiast dwa zadania remontowe znajdują się na liście rezerwowej.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Nowe zadanie które otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to:

– Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana Górna – Wilczyce w km od 2+850 do km 5+310 w miejscowości Łętowe, Powiat Limanowski”

Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 028 150,27 zł przy kwocie dofinansowania w wysokości 6 014 075,00 zł stanowiącej 50 % wartości zadania. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022-2024

Ponadto, na liście rezerwowej znalazły się następujące zadania remontowe:

– Remont drogi powiatowej nr 1614 K Słopnice – Chyszówki – Jurków w km od 0+000 do km 10+507 ( obiekty mostowe w km 4+331, 8+622, 9+101, 9+781, 10+437 ) w miejscowości Słopnice, Chyszówki i Jurków, Powiat Limanowski

– Remont drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna – Hucisko w km od 0+050 do km 5+254 w miejscowości Mszana Dolna, Podobin, Niedźwiedź, Powiat Limanowski

Uzyskanie dofinansowania w ramach listy rezerwowej możliwe będzie z chwilą powstania oszczędności w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych na zadania z listy podstawowej.

Podkreślić należy, iż aktualnie trwają roboty budowlane związane z kontynuacją 4 inwestycji drogowych realizowanych w systemie wieloletnim, przy udziale środków pozyskanych w poprzednich edycjach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W/w prace obejmują następujące drogi powiatowe:

  • nr 1616 K w m. Łostówka i Wilczyce
  • nr 1555 K na odcinku Kobyłczyna – Ujanowice – Kamionka Mała – Laskowa
  • nr 1616 K na odcinku WIlczyce – Jurków – Dobra
  • nr 1618 K na odcinku Rupniów – Szyk

– Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg to realna pomoc dla samorządów. To lepsza jakość dróg lokalnych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu limanowskiego. Te środki pozwalają na remonty, rozbudowę i budowę nowych dróg. Dzięki rządowym środkom udało się zrealizować już wiele inwestycji, a co za tym idzie znacznie poprawić bezpieczeństwo na drogach. Nowy nabór w ramach rządowego dofinansowania pozwoli na realizację kolejnych ważnych inwestycji wyczekiwanych przez mieszkańców. Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawickiemu, Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie oraz wszystkim, którzy wspierają różnego rodzaju inicjatywy z naszego terenu – mówi Mieczysław Uryga Starosta Limanowski.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content