Małopolskie Programy wspierające edukację zdalną

Przyłącz sie do sieci - plakat inormacyjny Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w związku z aktualnymi wyzwaniami  przygotowało ofertę specjalną sieci współpracy i samokształcenia, która ma wesprzeć nauczycieli podczas pracy zdalnej na terenie całego województwa.

Od 25 marca obwiązują nowe przepisy przyjęte Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca, określające zasady prowadzenia kształcenia na odległość, oceniania i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowe przepisy będą obowiązywać do 10 kwietnia. W związku z tym Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało praktyczne porady i propozycje wspierające nauczycieli i dyrektorów szkół w realizacji nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uruchomione zostaną 32 sieci współpracy i samokształcenia dedykowane nauczycielom poszczególnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, których celem jest diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z organizacją nauczania zdalnego. Sieci te będą realizowane w trybie on-line z wykorzystaniem platformy Moodle, na której nauczyciele otrzymają wsparcie eksperckie ze strony nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych, a także będą mieli możliwość dzielenia się dobrymi praktykami.

Ze szczegółowymi informacjami na temat organizowanych form wsparcia oraz rekomendacji można znaleźć na stronie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz na Facebooku.

Ostatecznym rezultatem pracy sieci, w których w pierwszej fazie uczestniczyć będzie około tysiąca nauczycieli, będzie przygotowanie praktycznych rekomendacji uwzględniających bazę materiałów oraz narzędzi przydatnych do pracy zdalnej dla szerokiej grupy nauczycieli.

Warto przypomnieć że wsparciem dla uczniów oraz nauczycieli w tym trudnym czasie jest projekt Małopolska Chmura Edukacyjna, który również dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych umożliwia zdalną realizację zajęć szkolnych, dając jednocześnie uczniom dostęp do wiedzy i materiałów udostępnianych przez najważniejsze uczelnie wyższe w regionie.

Małopolska Chmura Edukacyjna pozwala realizować zajęcia standardowego programu nauczania (m.in. lekcje fizyki, chemii, biologii, geografii i języków obcych) oraz prowadzenie przedmiotów związanych np. z mechatroniką lub elektroniką. Chmura udostępnia swoim użytkownikom m.in. narzędzia do wideokonferencji, prowadzenia chatów i wymiany plików. Uczniowie i nauczyciele mogą też korzystać z pakietu Microsoft Office 365, a w razie trudności uzyskać pomoc w ramach społeczności „Wsparcie zdalnego nauczania”, która prowadzi forum wymiany doświadczeń. Z Chmury korzystać można w przeglądarce, przy użyciu aplikacji przeznaczonej na komputer lub aplikacji dla urządzeń mobilnych.

Dostęp do zdalnego nauczania został otwarty dla nauczycieli i uczniów ze szkół, które dotychczas nie były objęte projektem. Do 130 placówek wcześniej korzystających z Chmury dołączają kolejne. Dzięki projektowi zajęcia edukacyjne mogą być realizowane bez przeszkód.

W placówkach, które już uczestniczą w projekcie nauczyciele powinni zgłosić się do szkolnego administratora lub opiekuna Chmury. Uczniowie mogą uruchomić swoje konta przez zgłoszenie do nauczyciela. W szkołach, które nie brały wcześniej udziału w projekcie nauczyciele mogą skontaktować się z opiekunem Chmury.

Wszystkie informacje dotyczące dostępu do Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i jej działania znajdują się na stronie internetowej projektu.

Małopolska Chmura Edukacyjna to przykład projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który pomaga mieszkańcom Małopolski podczas epidemii koronawirusa. Dzięki Chmurze nauczyciele mogą realizować program nauczania, a uczniowie zdalnie zdobywać wiedzę i przygotowywać się do egzaminów.

Małopolska Chmura edukacyjna - projekt, plakat nformacyjny

źródło: malopolska.pl

 

image_pdfimage_print

Udostępnij