Podsumowanie projektu „Literatura bez granic”

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej podsumowała realizowany od kwietnia br. projekt: „Literatura bez granic – transgraniczne związki literackie”.

Jego celem jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa literackiego w przestrzeni transgranicznej. W ramach projektu „Literatura bez granic…” Odbyły się: wykłady tematyczne dla dorosłych, konkurs plastyczny dla dzieci po obydwu stronach granicy oraz warsztaty artystyczne, warsztaty rzeźbiarskie inspirowane literaturą, a także biesiada zbójnicka połączona z ogniskiem, grą terenową i wykładem dla młodzieży polskiej, inscenizacja znanej legendy przez dzieci z Limanowej i Dolnego Kubina. Powstał także blog, dokumentujący mikroprojekt. Organizatorzy podkreślają, że był to już kolejny,  wspólnie realizowany projekt z partnerską, słowacką biblioteką. Jest to dowód na to, że literatura naprawdę nie zna granic, jest pomostem łączącym dwa kraje, dwie kultury i …dwie biblioteki.

Zadanie było realizowane od kwietnia do grudnia 2021 roku we współpracy ze słowacką biblioteką –  Oravská knižnica Antona Habovštiaka w Dolnym Kubinie. Mikroprojekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Koszt całego projektu to 5 901,29 Euro, w tym 85% kosztów pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% środków pochodzi z budżetu państwa, a 10% kosztów projektu to wkład własny

Jak przebiegał cały projekt? Warto zapoznać się z krótkim FILMEM, który najpełniej odzwierciedla podjęte działania i atmosferę, która im towarzyszyła.

Organizatorzy pragną także podziękować wszystkim, którzy wspierali i zaangażowali się w projekt, również wykładowcom, którzy służyli pomocą merytoryczną i tłumaczeniem na każdym etapie projektu, zwłaszcza: Słowacystce Aleksandrze Pyka i dr Rafałowi Majerkowi za całokształt pracy i pomocy na każdym etapie tworzenia i realizacji; grupie teatralnej „Bajtek” z Zespołu Szkolno– Przedszkolnego nr 4 w Limanowej pod opieką Pani Danuty Ługowskiej i Pani Jadwigi Kazana za przygotowanie spektaklu „Legenda o Janosiku”.

Szczególne, serdeczne podziękowania limanowska Biblioteka kieruje dla swojego partnera „zza miedzy”, czyli Biblioteki z Dolnego Kubina.

 

źr..: MBP Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content