Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu Limanowskiego

rada powiatu podczas sesji

22 maja 2024 r.

W piątek, 24 maja 2024 r.  o godz. 8.00 odbędzie się II w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Limanowskiego.
Transmisja obrad będzie dostępna tutaj.

 

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości:
  – zapytania Radnych;
  – odpowiedzi.
 6. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Pomocy Społecznej Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Problemów Bezrobocia Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury Rady Powiatu – wyboru Członków Komisji oraz jej Przewodniczącej/go.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącej/go Rady do podpisywania  polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady i ustalenia zasad zwrotu kosztów  podróży służbowych dla Radnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Limanowskiego.

Przerwa w obradach

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/52/19 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w tzw. Strefie Aktywności Gospodarczej w Limanowej.
 4. Zapoznanie z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 7. Zakończenie obrad II sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content