grafika - równać szanse 2020

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej  otrzymała dofinansowanie z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na działania w ramach programu ,,Równać szanse’’, który to program realizuje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Program ten ma na celu wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.  Program pokazuje młodym ludziom,że mają takie samo prawo, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie, bez względu na miejsce z którego pochodzą.

Podstawą programu „Równać szanse” są lokalne projekty, które dla młodzieży mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by raz