W Mszanie Dolnej uhonorowano pamięć Sebastiana Flizaka

Zdjęcie prezentujące egzemplarze książki - biografii Sebastiana Flizaka autorstwa Katarzyny

16 grudnia, od  odsłonięciem pamiątkowej tablicy w Mszanie Dolnej, rozpoczęły się obchody upamiętniające postać Jana Flizaka. Zasłynął on jako pedagog – doktor filozofii, filolog germański, dyrektor i nauczyciel w Samorządowym Gimnazjum Koedukacyjnym w Mszanie Dolnej w latach 1945-1950. Nie jest to jednak pełna lista jego zasług. Podczas pierwszej wojny światowej walczył na froncie wschodnim. Został wzięty do niewoli rosyjskiej. Przeżył 3 lata na Syberii. W trakcie drugiej wojny światowej zaangażował się w działalność konspiracyjną, prowadząc tajne nauczanie. Był znawcą kultury ludowej Górali Zagórzańskich, dyrektorem Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, współzałożycielem oraz długoletnim prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Mszanie Dolnej. Jako jeden z pierwszych prowadził badania etnograficzne po północnej stronie Gorców. Opublikował 50 tekstów naukowych dotyczących kultury ludowej Zagórzan, a pozostała cześć jego dorobku do dnia dzisiejszego pozostaje w rękopisach.

Tablicę pamiątkową umieszczoną na fasadzie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Jana Matejki 11, , odsłonił ,spokrewnionego z Flizakiem, wójt gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak.  Po odsłonięciu zebrani goście, wśród których byli samorządowcy, członkowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, nauczyciele i uczniowie, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Mszany Dolnej i osoby przybyłe z innych miejscowości, udali się na cmentarz, by zapalić znicz na grobie wybitnego Zagórzanina.
W dalszej czyście uroczystości odbyła się promocja książki zatytułowanej „Sebastian Flizak. Ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki”, autorstwa etnolożki dr Katarzyny Ceklarz. Monografia, licząca 402 strony, to monumentalne dzieło, zogniskowane wokół głównego bohatera, z uwzględnieniem szerokiego tła kulturowego i historycznego, a więc historii rodzinnego Podobina, Mszany Dolnej, Górali Zagórzańskich, ale także Krakowa przełomu XIX i XX wieku, Lwowa i Sanoka. Spora cześć publikacji poświęcona została jego dokonaniom naukowym oraz działalności w mszańskim oddziale Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, którego był współzałożycielem i prezesem przez 25 lat. Publikacja zawiera kilkadziesiąt archiwalnych fotografii i rysunków autorstwa Flizaka, a także mapę ukazującą jego tułaczkę na Syberii. Ciekawym dodatkiem jest aneks zawierający kalendarium życia Flizaka, spis jego publikacji oraz przedruk 4 wierszy.
Podczas promocji głos zabrali zebrani goście, m.in. Bolesław Stożek – uczeń Flizaka z okresu okupacji; Teofila Latoś – prezes oddziału PTL w Mszanie Dolnej, która wspomagając autorkę w archiwalnej kwerendzie, przyczyniła się do upamiętnieniu założyciela oddziału; Piotr Krzywda – redaktor książki, który podkreślił wyjątkowość dzieła stworzonego na podstawie fascynującego życiorysu Flizaka, Jerzy Kapłon – wydawca, prezes zarządu głównego PTTK i dyrektor COTG PTTK w Krakowie; oraz mecenasi i gospodarze uroczystości: Anna Pękała – burmistrz Mszany Dolnej, Bolesław Żaba – wójt gminy Mszana Dolna i Rafał Rusnak – wójt gminy Niedźwiedź.

Upamiętnienie Sebastiana FlizakaaUpamiętnienie Sebastiana Flizakaa  Upamiętnienie Sebastiana Flizakaa

Upamiętnienie Sebastiana Flizakaa  Upamiętnienie Sebastiana Flizakaa

źródło/ fot.:  UG Mszana Dolna

image_pdfimage_print

Udostępnij