41. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce

Dzisiaj mija 41. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Ogłoszony 13 grudnia 1981 r., na mocy uchwały Rady Państwa na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, z dnia 12 grudnia tegoż roku oraz na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), stan wojenny skutkował m.in. licznymi ograniczeniami, zatrzymaniami, masowymi aresztowaniami, a także internowaniem działaczy opozycji oraz Niezależnych Związków Zawodowych „Solidarność”.

Szacuje się, że w ciągu tylko kilku pierwszych dni trwającego do 22 lipca 1983 r. Stanu Wojennego w Polsce w 49 ośrodkach internowania w całym kraju umieszczono około 5 tys. osób. W sumie w okresie stanu wojennego internowano około 10 tys. osób, a w wyniku postrzałów i pobić zmarło 56 osób. Ponadto zmilitaryzowano wiele instytucji, część ważnych  sektorów gospodarki, takich jak komunikacja, telekomunikacja, energetyka, górnictwo i porty morskie oraz ponad sto najważniejszych fabryk. Zakazano strajków, zgromadzeń, działalności związkowej i społecznej, a sądy zaczęły działać w trybie doraźnym.

Efektem stanu wojennego, z którymi w ciągu jego obowiązywania musieli mierzyć się mieszkańcy polskich miast i wsi, była m.in. blokada komunikacji telefonicznej, cenzura korespondencji, ograniczenie możliwości przemieszczania się w wyniku wprowadzenia godziny milicyjnej z jednoczesnym zakazem zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. Wstrzymane zostały wydawnictwa prasowe (poza dwiema gazetami rządowymi oraz kilkunastoma „terenowymi organami komitetów wojewódzkich PZPR”), jak również możliwość wyjazdów zagranicznych (zamknięte zostały granice państwa i lotniska cywilne). Na pewien czas zawieszono również zajęcia w szkołach i na uczelniach.

Pamiętając o tragicznym, ale jednocześnie przełomowym wydarzeniu w historii Polski, jakim był stan wojenny, oddając cześć wszystkim jego ofiarom i bohaterom, zachęcamy do przyłączenia się do kampanii społecznej Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Światło Wolności” nawiązującej do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonywali mieszkańcy wolnego świata.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content