Fundacja „Solidarni” udziela wsparcia dla strażaków i ich rodzinom w całym kraju

Fundacja „Solidarni” udziela wsparcia dla strażaków i ich rodzinom w całym kraju - plakat informacyjny

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju.  Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Fundacja umożliwia swoim podopiecznym systematyczną rehabilitację, organizuje zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leki ratujące życie.

 

 

 

Cele fundacji:

  • Prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin, a w szczególności niesienie pomocy materialnej i finansowej:
  •  poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
  • poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku,
  • wdowom (wdowcom) i dzieciom osieroconym przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby, a ich rodziny pozostają w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w służbie.

Uprawnieni do korzystania z pomocy są Funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ich rodzin oraz wdowy (wdowcy) i dzieci osierocone przez strażaków, którzy zginęli w czasie pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.fundacjapsp.pl

 

źródło: KP PSP w Limanowej

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content