WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

informacja

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w trybie bezprzetargowym.

 

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowania

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Uwagi

 

123456
Nieruchomość zabudowana położona w Limanowej, obręb 5 przy ul. Rynek stanowiąca działkę nr 438/1 o powierzchni 0,5563 ha objęta księgą wieczystą KW Nr 36123 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.Prowadzenie działalności  związanej z rozwojem turystyki i promocji Powiatu Limanowskiego.

Termin zagospodarowania do 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka nr 438/1 leży w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwer, symbol – ZP/kz.

 

kz – strefa ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość zabudowana budowlą pn. buzodrom  w której wyodrębnione są cztery pomieszczenia przeznaczone do najmu w skład których wchodzą:
2 pomieszczenia usługowo- biurowe, pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny  o
łącznej powierzchni użytkowej 50,4 m2
Minimalna cena za 1 m2 powierzchni użytkowej ustalona została na kwotę 12 zł (netto).

 

Do użytku wspólnego jest przeznaczone wejście oraz sanitariaty udostępnione dla klientów Centrum Informacji Turystycznej.

 

 

Uwaga!

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, a informacja o wywieszeniu tego wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content