INFORMACJA: Zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Mordarka

Znaczek "i" - informacja

Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranej w dniu 25.09.2018r. z wodociągu wiejskiego – Mordarka – punkt poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć (Szkoła Podstawowa w Mordarce) badanie wody wykonane przez WSSE Kraków – nr sprawozdań: LZT/W/1292/N/2018 i LZT/W/1293/N/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.
Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 25.09.2018r.
Dobowa produkcja wody : ok. 98 m3dobę
Liczba zaopatrywanej ludności : ok. 800 osób
Stosowane uzdatnianie wody: okresowe -chlorowanie, lampa UV
Liczba pobranych próbek wody – 2

– zbiornik wyrównawczy
– sieć: Szkoła Podstawowa w Mordarce

Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
Podjęte działania:

– natychmiast po otrzymaniu w dniu 26.09.2018r. informacji telefonicznej zarządca wodociągu podjął działania naprawcze: czyszczenie i dezynfekcja sieci wodociągowej,
– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 33/18 z dnia 27.09.2018r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu.

Wynik badania:
a) sieć:
– Escherichia coli – 6 j.t. k. w 100 ml wody
b) zbiornik wyrównawczy:
– Escherichia coli – 7 j.t. k. w 100 ml wody

 

 

 Ref. sprawy Elżbieta Tokarczyk

Tel. 18/3372101 wew. 301

image_pdfimage_print

Udostępnij