Kolejna umowa na remont drogi powiatowej podpisana!

25 czerwca w  obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora PZD Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla podpisano umowy  na wykonanie zadania drogowego  pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra” 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z Limanowej , w którego imieniu umowy podpisał Macieja Szkarłat – Prezes Zarządu firmy.
Remontowany odcinek  to 6,5 km – w obszar od rejonu skrzyżowania w kierunku Łętowe w m. Wilczyce   do centrum m. Dobra . Zakres zadania będzie obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej wzmocnieniem , likwidację przełomów i zapadnięć w jezdni,  wzmocnienie pobocza drogi , regulację odwodnienia liniowego, remont przepustów, odcinkowy remont chodnika, wykonanie oznakowania drogowego.  Termin realizacji  zadania to 12 m-cy  od podpisania umowy  tj. do dnia 25.06.2022r. Zakres obszaru zaistniałego osuwiska w m. Jurków będzie przedmiotem odrębnego wykonania.  Wartość  kontraktu : 6.833.333,33 zł. Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego   55% dofinansowaniu  ze środków budżetu państwa – Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content