Porozumienie z Nadleśnictwami i GPN

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa Limanowa - Janem Legutko, Nadleśnictwa Stary Sącz – Pawłem Szczygłem i Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – Januszem Tomasiewiczem. W spotkaniu wzięli udział również: Wicestarosta Agata Zięba oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Dzisiaj (11 stycznia) w Starostwie Powiatowym zostało podpisanie porozumienie dotyczące powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Spotkanie było także okazją do omówienia bieżących spraw.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą, a Nadleśniczymi Nadleśnictwa Limanowa – Janem Legutko, Nadleśnictwa Stary Sącz – Pawłem Szczygłem i Dyrektorem Gorczańskiego Parku Narodowego – Januszem Tomasiewiczem. W spotkaniu wzięli udział również: Wicestarosta Agata Zięba oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Podpisane porozumienie określa m.in. cechowanie drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, nadzorowanie oraz kontrolę właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożarów, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych, ochrony gleby i wód leśnych, i inne.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij