Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Zdjęcie Strażaków PSP i OSP na Powiatowym Dniu Strażaka

20 maja  na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej odbyły się uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka oraz 30-leciem powołania do służby Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości Powiat Limanowski reprezentowali: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak oraz Beata Krzyściak Radna Powiatowa.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie bryg. Przemysławowi Przęczkowi przez Dowódcę uroczystości mł. bryg. Jakuba Krzyżaka oraz podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego. Znamienitych gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. Wojciech Frączek, który dokonał krótkiego podsumowania 30 lat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na ziemiach powiatu limanowskiego. W kolejnej części uroczystości, Wicewojewoda oraz Komendant Wojewódzki PSP wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych:

Postanowieniem nr 72/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał:

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI:

1. mł. bryg. Krzysztofowi HYBLOWI

2. dh Markowi SZCZYPCE

3. dh Józefowi CURZYDŁO

4. dh Stanisławowi KUCZAJOWI

5. dh Józefowi POTACZKOWI

SREBRNY KRZYZ ZASŁUGI:

1. dh Marianowi KAPERZE

2. dh Wojciechowi KOWALSKIEMU

3. dh Józefowi MALCOWI

4. dh Henrykowi ŚLAZYKOWI

BRĄZOWY KRZYZ ZASŁUGI:

1. dh Stanisławowi BARTOSZOWI

2. dh Janowi KAPERZE

3. dh Kazimierzowi KUCZAIKOWI

4. dh Marcinowi ROKOSZOWI

Postanowieniem nr 6/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

1. st. kpt. Markowi WOŹNIAKOWI

2. mł. kpt. Pawłowi JANCZAKOWI

3. st. asp. Janowi PIETRZAKOWI

4. asp. Marcinowi ROKOSZOWI

5. ogn. Rafałowi BORUCKIEMU

Uchwałą nr 6/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej wyróżniło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. dh Wojciecha JUSZCZAKA

2. dh Piotra BARTOSZA

3. dh Zbigniewa DROŻDZA

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. dh Daniela GRZEGORZKA

2. dh Jerzego JONIKA

3. dh Grzegorza KRYJOMSKIEGO

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. dh Pawła OLEKSEGO

2. dh Łukasza MICHURĘ

3. dh Jan ADAMCZYK

4. p. Andrzeja MAJERANA

Kapituła Krzyża Zasługi Orderu Św Floriana Cracovia w Krakowie wyróżniła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA

1. mł. bryg. Monikę CHOJNACKĄ

2. kpt. Tomasza DUDĘ

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI ORDERU ŚW. FLORIANA

1. p. Mieczysława URYGĘ – Starostę Powiatu Limanowskiego

2. p. Agatę ZIĘBĘ – Wicestarostę Powiatu Limanowskiego

3. p. Sławomira LACHA – Prezesa Radioklubu SP9RNS z Nowego Sącza

4. mł. bryg. Krzysztofa HYBLA

5. mł. kpt. Piotra JANCZEGO

6. asp. Marcina ROKOSZA

7. st. ogn. Martę SKRZEKUT

8. dh Andrzeja ŚLIWĘ

9. dh Tomasza PAZDANA

Uchwałą nr 1/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Limanowej wyróżniło:

ODZNAKĄ WZOROWY STRAŻAK

1. Piotra TROJANA

2. Pawła ZELKA

3. Mateusza JELONKA

4. Dominika KACZMARCZYK

W uznaniu zasług za działalność społeczno-statutową i osobiste zaangażowanie, Rada Główna Stowarzyszenia Honorowych dawców krwi Rzeczypospolitej Polskiej nadała Odznaki „Zasłużony działacz SHDK RP”:

1. mł. bryg. Marcinowi KULIGOWI

2. kpt. Tomaszowi DUDZIE

3. st. str. Dominikowi JONIKOWI

4. dh Wojciechowi POTACZKOWI

Rozkazami personalnymi nr 382 i 384 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 4 maja stopień:

st. brygadiera:

1. bryg. Tomaszowi PAWLIKOWI

brygadiera:

1. mł. bryg. Witoldowi CHOJNACKIEMU

mł. brygadiera:

1. st. kpt. Marcinowi KULIGOWI

2. st. kpt. Dariuszowi MOLKOWI

st. kapitana:

1. kpt. Markowi WOŹNIAKOWI

kapitana:

2. mł. kpt. Tomaszowi DUDZIE

Rozkazem personalnym nr 3/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja

stopień: starszego aspiranta:

1. asp. Pawłowi WĄTROBIE

Rozkazem personalnym nr 3/2022 ORAZ 4/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r., Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja

stopień: ogniomistrza:

1. mł. ogn. Mateuszowi CHLIPALĘ

stopień: starszego sekcyjnego,

1. sekc. Mikołajowi GIZIE

2. sekc. Pawłowi KUŹLOWI

3. sekc. Januszowi LISZCE

stopień: sekcyjnego,

1. st. str. Marcina BUKOWCA

2. st. str. Marcina MIŚKOWCA

3. st. str. Szymona MIŚKOWCA

W kolejnej części obchodów miała miejsce ceremonia odczytania i wręczenia decyzji o włączeniu jednostek OSP Janowicach, Stróży oraz Skrzydlnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz oficjalnego przekazania Komendzie Powiatowej PSP w Limanowej dwóch nowo pozyskanych samochodów pożarniczych a jednostką OSP w Kisielówce i Łętowym używanych pojazdów z zasobów KP PSP Limanowa. Poświęcenia pojazdów dokonał kapelan limanowskich strażaków ks. Bogdan Stelmach.

Na zakończenie uroczystości obchodów 30-lecia PSP głos zabrali zaproszeni goście w tym min. Poseł na Sejm RP, członek prezydium ZOP ZOSP RP w Limanowej Urszula Nowogórska, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie bryg. Przemysław Przęczek oraz Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. Komendant Powiatowy PSP w Limanowej mł. bryg. Wojciech Fraczek podziękował zaproszonym gościom za wspieranie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu limanowskiego. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej pod batutą dh Piotra Rataja.

Źródło: KP PSP Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content