Spotkanie z mikroprzedsiębiorcami z terenu powiatu limanowskiego

przedstawiciele starostwa witają przybyłych przedsiębiorców

19 luty 2024 r.

19 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu limanowskiego, którzy w 2023 roku otrzymali wsparcie finansowe z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej i odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

W przedsięwzięciu tym udział wzięli starosta Mieczysław Uryga, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej Wojciech Włodarczyk oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk wraz z pracownikami Zespołu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.
Spotkanie rozpoczął dyrektor Marek Młynarczyk, który powitał uczestników i przedstawił program spotkania. Głos zabrał także starosta Mieczysław Uryga oraz Wojciech Włodarczyk – przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej, którzy pogratulowali przedsiębiorcom odwagi i determinacji w otwarciu własnych działalności. Zachęcił do dalszego rozwoju, dzięki któremu będą mogli osiągnąć sukces zawodowy, realizować swoje pasje oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu i ożywienia lokalnego rynku pracy.

Uczestnikom spotkania wręczono pamiątkowe „Dyplomy Przedsiębiorcy” oraz pogratulowano i życzono samych sukcesów w prowadzeniu własnych biznesów. Każdy z przedsiębiorców krótko przedstawił profil działalności swojej firmy, zachęcając do współpracy i korzystania z oferowanych przez siebie usług.

W dalszej części spotkania dyrektor PUP zapoznał uczestników z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz omówił dostępne usługi i instrumenty rynku pracy. Zapoznał uczestników z warunkami realizacji w 2024 roku aktywnych form wsparcia. Przekazał także informacje dotyczące aktualnie realizowanych programów i projektów, w tym dotyczące projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. Przybliżył tematykę związaną ze wsparciem kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz poinformował o warunkach uzyskania dofinansowania na ten cel. Dyrektor podkreślił również, że istotne jest partnerstwo i aktywna współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a urzędem pracy, które dają wymierne korzyści w postaci tworzenia nowych miejsc pracy.
Uczestnicy otrzymali opracowane przez PUP materiały informacyjne promujące usługi i instrumenty rynku pracy. W trakcie spotkania przedsiębiorcy mieli również możliwość zadawania pytań, wymiany doświadczeń oraz indywidualnych konsultacji z przedstawicielami władz powiatu oraz pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
Spotkanie było kolejną z inicjatyw podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej na rzecz budowania relacji i współpracy z przedsiębiorcami oraz wymiany informacji i wspierania rozwoju lokalnego rynku pracy.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content