Stawiamy na bezpieczeństwo! Podsumowanie projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim”

Dbanie o bezpieczeństwo i świadomość uczestnictwa w ruchu drogowym, a także promowanie postaw prospołecznych to jedne z  priorytetowych zadań Powiatu Limanowskiego. Z tego powodu 18 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach projektu  „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Limanowskim, połączona z przekazaniem apteczek pierwszej pomocy oraz rozstrzygnięciem konkursu pn. „Pomaganie na śniadanie”.  W wydarzeniu Powiat Limanowski reprezentowali: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Filipiak.

Spotkanie rozpoczął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który przywitał zebranych gości, a następnie zwrócił się do nich – Przekazanie dzieciom wiedzy jak należy zachowywać się na drogach, ale również stwarzanie młodym ludziom bezpiecznych warunków w pokonywaniu trasy z domu do szkoły i z powrotem to nasze zadania – dorosłych, ponieważ to my ucząc mamy wpływ na ich bezpieczeństwo. Nasz Powiat co roku angażuje się w projekty mające na celu edukację dzieci i młodzieży z terenu powiatu limanowskiego w zakresie kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego innych uczestników tego ruchu – mówił Starosta Limanowski.

Następnie Paweł Tokarczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości omówił cel i założenia realizowanego przez Powiat Limanowski projektu.

podczas Konferencji Starosta wraz z Przewodniczącą Rady przekazali na ręce Mariusza Zaroda dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz dla szkół z terenu powiatu limanowskiego. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu wręczyli Przedstawiciele Powiatu.

Również w ramach projektu zakupione zostały apteczki pierwszej pomocy, które podczas Konferencji Starosta wraz z Przewodniczącą Rady przekazali na ręce Mariusza Zaroda dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz dla szkół z terenu powiatu limanowskiego.

Kolejnym punktem konferencji było rozstrzygnięcie konkursu pn.: „Pomaganie na śniadanie”, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej. Celem konkursu była promocja postaw prospołecznych wśród całego społeczeństwa, a także zwrócenie uwagi, wśród dzieci i młodzieży, na dbanie o pozytywne relacje w domu, w szkole i w otoczeniu. Uczestnikami konkurs byli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych, których zadaniem było przygotowanie reklam i filmów o tematyce przeciwprzemocowej. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu wręczyli Przedstawiciele Powiatu. LAUREACI KONKURSU

Druga część konferencji oparta była o merytoryczne wypowiedzi osób związanych na co dzień z dbaniem o bezpieczeństwo w różnych środowiskach. Jako pierwszy zabrał głos podinspektor Krzysztof Dymura – z-cę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który mówił o bezpieczeństwie wśród pieszych uczestników ruchu drogowego, zwracając szczególną uwagę na poruszanie się na pasach oraz po zmroku.

Kolejny wykład dotyczył dobrych praktykach poprawiających bezpieczeństwo na szlakach w Gorczańskim Parku Narodowym, o których przypomniał gościom Janusz Tomasiewicz – Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego. Niejako kontynuacją wcześniejszego wykładu było wystąpienie Mariusza Zaroda z-ca Naczelnika Grupy Podhalańskiej GOPR, który przybliżył zebranym tematykę bezpieczeństwa w górach, sposobu korzystania z pomocy ratowników oraz umiejętności wędrowania po górskich szlakach.

Zależy nam, aby dzieci i młodzież z naszego Powiatu znali zasady poprawnego zachowania się na drodze – mówiła na podsumowanie konferencji Przewodnicząca Rady Ewa Filipiak, która następnie podziękowała gościom za udział i zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa.

 

FOTOGALERIA

image_pdfimage_print

Udostępnij