Zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych

28 listopada 2023

NGO z terenu województwa małopolskiego do 4 grudnia 2023 r. mogą zgłaszać swój udział w I Forum Organizacji Pozarządowych w Książu Wielkim w dniu 9 grudnia br. Konferencja  na celu integrację i wymianę doświadczeń między różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa małopolskiego. Podczas spotkania odbędzie się szkolenie pt. „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” prowadzone przez Artura Gluzińskiego, posiadającego bogate doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi.

Swoją obecność zapowiedział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia:

 1. Terminy ogłoszenia konkursów ofert.
 2. Elementy obowiązkowe ogłoszeń konkursów, w tym cele konkursu i zasady dokonywania przesunięć.
 3. Zasady i terminy ponoszenia wydatków oraz przesuwania między pozycjami kosztorysu.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem, w tym księgowość i zasady odpowiedzialności za jej prowadzenie.
 5. Rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego.
 6. Dokumentowanie osiągniętych rezultatów.
 7. Aneksowanie i zmiany w realizacji zadania.
 8. Realizacja zadań w kontekście inflacji.
 9. Wymogi i procedury związane z dostępnością a realizacją zadań publicznych.
 10. Pierwsze doświadczenia organizacji i samorządu w tym obszarze.

Konferencja organizowana jest w trybie stacjonarnym oraz on-line:

 • Konferencja w formie stacjonarnej:

– zgłoszenia przyjmowane są do 04.12.2023 r.  – 30 miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

Data: 09.12.2023 r.

Godzina rozpoczęcia: 14:00

Czas trwania: 6 godzin

Adres: ul. Warszawska 13, 32-210 Książ Wielki

Harmonogram konferencji stacjonarnej:

13:45 – Rejestracja uczestników stacjonarnych
14:00 – Rozpoczęcie Forum
14:00-14:30 – Przemówienia
14:30 -16:30 – I część szkolenia – Artur Gluziński
16:30-17:00 – Obiad
17:00-20:00 – II część szkolenia – Artur Gluziński
20:00 – projekcja filmu „Wielki Książ – Wielka Historia”.

 • Konferencja on-line – zgłoszenia do 08.12.2023 r. – maksymalnie 100 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń)

Data: 09.12.2023 r.

Godzina rozpoczęcia: 14:00

Czas trwania: 6 godzin

Platforma: ClickMeeting

Harmonogram konferencji on-line:

13:45 – Uruchomienie platformy

14:00 – Rozpoczęcie Forum

14:00-14:30 – Przemówienia

14:30 -16:30 – I część szkolenia – Artur Gluziński

16:30-17:00 – Przerwa

17:00-20:00 – II część szkolenia – Artur Gluziński

20:00 – projekcja filmu „Wielki Książ – Wielka Historia”.

Link do zapisu TUTAJ

Zapraszamy!

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content